image description

Till dig som är ung

Här hittar du information om hur du kan få en YAP-stödperson, vem som kan få en YAP-stödperson och vad en YAP-stödperson gör.

Vem kan få en YAP-stödperson?

Botkyrka YAP är till för unga mellan 10 och 18 år som bor i Botkyrka. Du får en YAP-stödperson genom att göra en ansökan hos socialtjänsten. Efter att du ansökt gör socialtjänsten en utredning för att kunna avgöra om du har behov av en YAP-stödperson. Om du vill ansöka ringer du socialtjänstens mottagningssektion på telefonnummer 08-530 622 55. Eller så kontaktar du din socialsekreterare om du har en sådan. Att ha en stödperson är frivilligt och är inget som ungdomar eller föräldrar tvingas till. 

Ungdomar kan behöva en stödperson av olika anledningar. Det kan handla om att du har svårt att klara av skolarbetet eller att komma iväg till skolan, att du mår psykiskt dåligt på ett sätt som skapar problem för dig själv eller för din familj. Du kanske har föräldrar eller anhöriga som har egna bekymmer som gör det svårt för dig. Det kan också handla om att du behöver hjälp med att sluta använda droger eller alkohol. För en del unga kan en stödperson vara till hjälp för att man ska kunna sluta med ett kriminellt liv och/eller att bryta med kompisar som gör att man hamnar i problem.

Vad gör en YAP-stödperson?

YAP-stödpersonen är till för dig som är ung för att du ska nå dina mål och göra de förändringar du önskar för att ditt liv ska vara bättre. YAP-stödpersonen är också till för dina föräldrar. YAP-stödpersonen samarbetar med dina föräldrar för att de ska kunna stötta de förändringar du gör under tiden du har en YAP-stödperson. Alla som jobbar med YAP har ett styrkebaserat förhållningssätt. Det betyder att vi fokuserar på dina styrkor och talanger, det du är bra på och lyckas bra med. Vi vet att alla får mer energi och kraft att ta itu med jobbiga saker om man har människor runt sig som ser och uppmärksammar ens starka sidor.

En del av YAP-stödpersonens uppdrag är att se till att du får kontakt med andra vuxna och verksamheter som kan finnas där och stötta dig och din familj också efter att du slutat träffa din YAP-stödperson. YAP-stödperson har alltid kontakt med dina föräldrar/ vårdnadshavare, med din skola eller praktikplats och arbetar för att de personer som finns runt dig samarbetar och jobbar åt samma håll för att stötta dig. Vi som jobbar med YAP gör allt i samarbete med dig som är ung så att du alltid kan vara säker på att vi jobbar för dig och ditt bästa, för att det ska gå bra för dig.

 

 

 

Senast uppdaterad 2016-10-21