image description

Anhörigstöd i Botkyrka

Anhörigstöd är till för att stärka dig som har en nära relation till en person som är i behov av stöd. Det finns flera olika former av stöd för barn, unga och vuxna.

Anhörigstöd är till för dig som har en nära relation till en person som har en psykisk sjukdom, någon form av funktionsnedsättning, en långvarig sjukdom, ett missbruk/beroende eller på grund av ålder är i behov av stöd.
 

Vem räknas som anhörig?

Som anhörig menas make, maka, förälder/vårdnadshavare, barn, syskon, vän, granne, kollega, mor- eller farförälder. Exempelvis kan man som barn behöva kunskap och stöd om mamma eller pappa har en sjukdom, funktionsnedsättning eller ett missbruk.
 

Det finns flera olika former av stöd till anhöriga

Anhörigstödet ger dig och dem du har kring dig information och vägledning utifrån den situation som du befinner dig i. Stöd kan också vara att träffa andra i samma situation, delta i föreläsningar eller på andra sätt få mera kunskaper om det som berör din närstående och dig som anhörig. Anhörigstödet är kostnadsfritt.
  

Kontakta anhörigstödet

För att få kontakt med anhörigstödet ringer du till kontaktcenter på telefon 08-530 610 00. Be att få tala med:  

Margaretha Hartzell, anhörigsamordnare
Anhörigstöd för barn och vuxna till en familjemedlem med psykisk ohälsa eller missbruk/beroende.

Mer information hittar du under rubriken Beroende och missbruk samt under Psykisk ohälsa. Du kan också läsa mer i broschyren till höger.

Anhörig äldre/funktionsnedsättning

Johan Nicander, anhörigsamordnare
När du behöver mer information och vägledning om vart du kan vända dig, vad som gäller för anhöriga, vad kommunen erbjuder eller fråga om någon anhörigaktivitet, kan du ringa 08-530 610 69.
Telefontid: Måndag, onsdag och fredag klockan 9.00-10.00.
Du kan också skicka e-post till:
johan.nicander@botkyrka.se
 
Janina Stenlund, demenssjuksköterska
Stöd och rådgivning om minnessvårigheter och demenssjukdom.
Telefon: 070-886 15 22 (mån–tors kl. 8.30–10)
e-post: janina.stenlund@botkyrka.se
 
 
Mer information för dig som stödjer en närstående som är äldre, sjuk eller har en funktionsnedsättning hittar du under äldreomsorg och funktionsnedsättning (se länkarna här). 

 

Evenemang/seminarier:

 

 

Drop in-utbildning anhörig

 

1. Att leva med och möta personer med

neuropsykiatriska eller utvecklingsrelaterat

funktionsnedsättningar

 

 • Anhörigskapets många nyanser och skepnader
 • Hur går en LSS-utredning till och vad är det som gäller?
 • Föreningen Attention, berättar om sin verksamhet och om NPF
 • FUB berättar om sin verksamhet och om funktions-nedsättning.  (FUB)

Plats: Samlingssalen, Samaritvägen 12, korridor A, Tumba
Tider: klockan 15.00- 16.30 den 17 februari, 16 mars, 25 april, 19 maj
Kontakt: Johan Nicander johan.nicander@botkyrka.se

 

2. Att möta personer med kognitiva nedsättningar

 

 • BPSD-register
 • Demenssjukdomar
 • Kognitiva symptom
 • Fungerande samtal
 • Bemötande och läkemedel
 • Teamarbete och etiska dilemman
 • Anhöriga och deras upplevelse.

Plats: Samlingssalen, Samaritvägen 12, korr. A, Tumba
Tider: klockan 13.00- 15.00, den 6 februari, 6 mars, 3 april, 8 maj, 5 juni, 3 juli, 4 september, 2 oktober, 6 nov, 4 december.
Kontakt: Janina Stenlund, telefon: 0708861522
E-post: Janina.stenlund@botkyrka.se
/ anhorigstod.vof@botkyrka.se

 

 

Dialogträffar: träffa andra i liknade situation

 

1. Neuropsykiatrisk- eller utvecklingsrelaterad
funktionsnedsättning/funktionsvariation

 

Plats: Samlingssalen, Samaritvägen 12, korr. A, Tumba
Tider: klockan 15.00- 16.30, den 3 mars, 17 mars, 28 april, 26 maj
Kontakt: Johan Nicander
E-post: johan.nicander@botkyrka.se
/ anhorigstod.vof@botkyrka.se

 

2. Kognitiv funktionsnedsättning, demens

 

Plats: Tumba, Gröndalsvägen 12A, plan 2, Verandan
Tider: kl. 15.00–17.00, den 6 dec, 3 januari, 7 februari, 7 mars, 4 april, 2 maj, 13 juni, 1 augusti, 5 september, 3 oktober, 7 november, 5 december
Kontakt: Ingemar Karlsson, telefon 070 4000943
botkyrka.demens@comhem.se

 

 

 
 
Bussutflykter i samarbete med Röda korset

Läs mer om utflykterna och utflyktsmålen.

 

 

 

Senast uppdaterad 2017-03-17