Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Positiv utveckling i Botkyrkas gymnasieskolor

Ungdomar tar studenter vid Tumba gymnasium

Foto: agnetasfoton

Elevernas resultat i Botkyrkas gymnasieskolor fortsätter att förbättras. Söktrycket har också varit högt till det nya läsåret.

Resultaten från våren 2019 visar bland annat att:

  • andelen elever som tar examen från yrkesprogrammen ökar för tredje året i rad, med drygt 6 %-enheter till
    89 %.
  • andelen som tar examen från de högskoleförberedande programmen ökat för fjärde året i rad i år, med knappt 6 %-enheter till knappt 85 %. (År 2014 var examensgraden 72 %.)
  • alla avgångselever på yrkesprogrammen på Skyttbrinks och Tumba gymnasium tog yrkesexamen i våras.

Lars-Gustaf Jonsson, verksamhetschef för gymnasieskolan säger att

Vi är glada och stolta över resultatutvecklingen och söktrycket. Dessutom är våra gymnasieskolor attraktiva arbetsplatser. De rektorer som arbetat med rekryteringar under sommaren har fått ett mycket bra gensvar och i nuläget är alla tjänster besatta med behöriga lärare.

Några av förklaringarna till den goda resultatutvecklingen är:

  • Kontinuitet och stabilitet i ledningsgrupperna på skolorna. De har arbetat långsiktigt och uthålligt i sitt arbete för att skapa rätt förutsättningar, t ex genom att förbättra arbetsmiljön för både elever och personal. Arbetet organiseras så att det bildas starka lärarlag där elever och lärare känner varandra. Det gäller även i våra större skolor.
  • Kompetenta lärare som kan bedriva undervisning av hög kvalitet. De jobbar hårt för att utveckla och förbättra undervisningen, ofta i nära samverkan med de branscher man utbildar för.
  • En positiv kultur där man delar goda exempel och kompetens mellan skolorna.
  • Ett aktivt arbete för att utveckla en tillåtande kultur där man får möjlighet att lyfta och arbeta med förbättringar.
  • Ett aktivt arbete för att utveckla en tillåtande kultur där man får möjlighet att lyfta fram det som behöver förbättras. Under ledning av rektorerna analyserar man, tar fram förslag och genomför förändringar.

Söktrycket till våra gymnasieskolor har aldrig varit högre än nu, vilket innebär att vi har fullt på i stort sett alla utbildningar. Trots att Huddinge startat en gymnasieskola relativt nära Tullinge gymnasium är det fortsatt stort antal sökande till Tullinges utbildningar. Skyttbrinks gymnasium med yrkesprogram fyller sina platser och startar även en yrkesvuxutbildning inom bygg. Tumba gymnasium har fullt på samtliga program. S:t Botvid har så fullt att man inför nästa läsår planerar att starta ytterligare klasser i t.ex. samhällsvetenskapsprogrammet och eventuellt utöka med fler program.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 augusti 2019