Stäng meddelande
  • Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Förskolan Opalen har öppnat – först ut i en satsning på 13 nya förskolor i kommunen

Förskolan Opalen har öppnat – först ut i en satsning på 13 nya förskolor i kommunen

Barnen Mikaella, Rafael och Markus klipper invigningsbandet tillsammans med Emanuel Ksiazkiewicz (S), ordförande utbildningsnämnden och Stefan Dayne (KD), ordförande teknik- och fastighetsnämnden

Barnen Mikaella, Rafael och Markus klipper invigningsbandet tillsammans med Emanuel Ksiazkiewicz (S), ordförande utbildningsnämnden och Stefan Dayne (KD), ordförande teknik- och fastighetsnämnden

Förskolan Opalen är först ut av 13 nya attraktiva, effektiva, resurskloka och högfunktionella förskolor, som skapar bästa möjliga förutsättningar för barnen utifrån ett hälso- och lärfrämjande perspektiv. Botkyrka har sedan tidigare tagit ett helhetsgrepp om förskolebeståndet. Tillsammans utgör projektet den största satsningen i Botkyrka kommuns historia.

I satsningen ”13 nya förskolor” är barnens behov centralt och nya förskolor utformas för att matcha modern pedagogik och drivas resurseffektivt. Opalen, i Storvreten i Tumba, är igång sedan den 15 januari 2020. En särskild invigningsceremoni ägde rum för barn och vårdnadshavare den 4 mars.

Nu är vi igång. Äntligen har Opalen öppnat som är först ut i den största satsningen på våra förskolor på 40 år. Inom de närmaste åren kommer vi ha ytterligare 12 på plats. Vårt fokus är att skapa de bästa förskolorna möjligt. Våra yngsta Botkyrkabor ska ha tillgång till bra, pedagogiska, kreativa och moderna förskolor, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S), utbildningsnämndens ordförande.

Den inre pedagogiska miljön är utformad utifrån basmiljöer som består av ateljéer och olika rumskoncept för att stimulera kreativitet och skapande. Ett särskilt fokus finns på bygg och konstruktion, möjlighet till rollek, läsa och berätta, naturvetenskap och teknik. Även utemiljön är viktig för att gynna barnens bästa, personlig utveckling och lärande. Opalens gård är mycket rymlig, planerad för mycket vegetation och kuperad för att stimulera barnens naturliga rörelsebehov och rörelseglädje.

Det centrala för oss är att barnen ska kunna utveckla sina förmågor och vi har haft lika stort fokus på inne- liksom utemiljön. Lärandemiljön är central, oavsett. Med stora aktivitetsytor inomhus, fast med möjlighet till avskildhet i mindre grupper, liksom skapande och aktivitet utomhus har vi båda perspektiven, säger Sara Dahl, verksamhetschef förskola.

Förskolan har plats för totalt 180 barn. I dagsläget är 140 barn inskrivna på förskolan

De nya förskolor som är närmast på tur är Vallmon i Hallunda-Norsborg och Måsen i Alby.

Förskolan Opalen i Tumba

Förskolan Opalen i Tumba

Fakta Opalen

Förskolan är 2 000 kvm och barnens inhägnade förskolegård är på drygt 7 500 kvm. Utgångspunkten har varit att bygga utifrån ett hållbart perspektiv. Byggnaden är i trä och består av industriellt byggda moduler. Sedumtaket består av torktåliga växter, vilket bidrar till att minska belastningen på kommunens dagvattenledningar genom att fördröja och avdunsta regnvatten. På taket har solceller installerats, vilket bidrar till en längre elenergiförbrukning. Byggnaden har två våningar med stora uteterrasser.

Förskolans inre miljön

Den inre pedagogiska miljön är utformad utifrån basmiljöer som består av ateljéer och olika rumskoncept för att stimulera kreativitet och skapande. Ett särskilt fokus finns på bygg och konstruktion, möjlighet till rollek, läsa och berätta, naturvetenskap och teknik.

I samtliga basmiljöer finns möjlighet att använda analoga och digitala verktyg för att berika barnens lek och lärande. De pedagogiska miljöerna gör det möjligt för barnen att välja mellan att till exempel leka, bygga, rita, räkna, skriva, se, reflektera, skapa, dansa eller sjunga. Det bidrar till att barnen får möjlighet att stärka och utveckla sina förmågor i enlighet med läroplanens intentioner.

I den stora gemensamma ateljén på övervåningen får barnen möjligheter till experimenterande och utforskande i estetiska lärprocesser exempelvis genom bild, musik och drama. Här finns även en vattenateljé där barn kan leka och utforska vattnet på olika sätt och med olika verktyg.

Namnet Opalen

En opal behöver vatten för att kunna skimra i olika nyanser. Det har inspirerat till avdelningarnas namn som knyter an till vatten i dess olika former: Älven, Regnbågen, Forsen, Bäcken, Källan, Såpbubblan, Regndroppen och Solstrålen (som i sin tur skapar regnbågen).

Förskolegården

Förskolan har enligt läroplanen ett tydligt pedagogiskt uppdrag där utemiljön ska betraktas som en viktig lärandemiljö. Barn i förskolan tillbringar 40–60 procent av sin aktiva tid under dagen utomhus. Barn som tillbringar mycket tid utomhus håller sig friskare och stimuleras till bra motorik och balansförmåga, och är mer fysiskt aktiva.

Förskolegården är utformad enligt senaste miljöpsykologisk och pedagogisk forskning för att gynna barnens bästa, personlig utveckling och lärande. Gården är mycket rymlig, planerad för mycket vegetation och kuperad för att stimulera barnens naturliga rörelsebehov/rörelseglädje.

Barnen ska ha stor frihet att själva välja aktiviteter som de önskar på gården, till exempel äventyrslek, odling, rollekar, bollspel och kojbygge. Pedagogerna ger barnen stöd att utveckla sitt ordförråd och utforska teknik, natur och sociala relationer genom leken.

Flera sorters träd har planterats för att ge solskydd, ett bra mikroklimat och naturligt lekmaterial. Det är en stor variation i utemiljön. Det finns konstgräsplaner, balansbanor, vattenlek, gungdjur, hästar, berg, hängmatta, stor kompisgunga, naturgräs, stockar, stenar, bärbuskar och fruktträd.

Gårdsmiljön kommer att utvecklas vidare tillsammans med barn och pedagogisk personal till en spännande kreativ plats där barnens lek, naturen, skapande och experimenterande står i centrum.

13 förskolor

Många av Botkyrkas förskolor byggdes i samband med det nationella miljonprogrammet. Det innebär att flera av våra förskolelokaler idag inte är anpassade till modern pedagogik och de har ett stort behov av underhåll. Kommunen har därför sedan tidigare beslutat att ersätta nuvarande förskolelokaler och bygga 13 nya förskolor. Satsningen är den största i sitt slag på 40 år.

Tabellen beskriver vilket år respektive förskola ska öppna och i vilket område.

Förskola

Område

År

Opalen

Tumba

2020 (klar)

Måsen

Alby

2020

Vallmon

Hallunda-Norsborg

2020

Gullvivan

Hallunda-Norsborg

2021

Posthagen (ersätter Myran)

Fittja

2022

Anemonen

Hallunda-Norsborg

2022

Ametisten

Tumba

2022

Svalan

Alby

2023

Örtagården

Hallunda-Norsborg

2023

Staren

Alby

2024

Kungstäppan

Tumba

2024

Tallen (ersätter Lysmasken)

Fittja

2025

Aspen

Hallunda-Norsborg

2026


Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 mars 2020