Stäng meddelande

Informationskrav om särskilt farliga ämnen i varor

Under våren kommer kommunens miljöenhet att besöka ett antal butiker i kommunen för att informera om och kontrollera hur företagen arbetar med informationskravet gällande särskilt farliga ämnen i varor.

Besöken är en del av ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen samordnar.

Det finns ett generellt informationskrav om särskilt farliga ämnen i alla sorters varor. Den som levererar en vara som innehåller ett sådant ämne ska ge information till mottagaren. Som konsument har du också rätt att kostnadsfritt på begäran få information inom 45 dagar. De ämnen som leverantören är skyldig att informera om finns på EU:s kandidatförteckning, där nästan 200 särskilt farliga ämnen finns listade.

Du kan läsa mer om din rätt att få information på Kemikalieinspektionens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där finns också en förtryckt mall som du kan skriva ut, fylla i och lämna till den butik som säljer varan.

För mer information, kontakta miljöenheten på 08-530 610 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2019