Störningsinformation:
Problem med inloggning i e-tjänsten för ekonomiskt bistånd
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Miljötillsyn på skolor och gymnasieskolor under våren

Metallavfall. Foto: Sten Modén

Metallavfall. Foto: Sten Modén

Miljöenheten kommer under vintern och våren 2020 bedriva tillsyn av avfallshantering på alla skolor och gymnasieskolor i kommunen

Miljöenheten kommer under vintern och våren 2020 bedriva tillsyn av avfallshantering på alla skolor och gymnasieskolor i kommunen. Både kommunala och privata skolor och gymnasieskolor ingår i tillsynen.

Syftet med tillsynen är att kontrollera att avfallshanteringen sker på ett sätt som följer de regler och föreskrifter som finns, samt att genom information öka skolornas och gymnasieskolornas kunskapen om avfall ur ett hållbarhetsperspektiv.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2020