Eldningsförbud i Stockholms län

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 14 juli 2017, klockan 10.00, och varar tills vidare.                    

När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.
Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.
Vid frågor kontakta i första hand länets respektive räddningscentral:
Räddningscentralen Stockholms länlänk till annan webbplats (RCSL).
Storstockholms räddningscentral länk till annan webbplats(SSRC).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juli 2017