• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Botkyrka firar och medverkar i Intercultural Cities (ICC) 10:års jubileum

Botkyrka firar och medverkar i Intercultural Cities (ICC) 10:års jubileum

Svart tak med människor och små konfettibitar i olika färger, text Intercultural cities på engelska och franska, illustration

 Från mångkulturell till interkulturell. Utmaningarna är många men Botkyrka ligger fortfarande i framkant i Sverige.

ICC är ett initiativ från Europarådet och Europeiska kommissionen. Kravet för att få ingå i ICC är en uttalad ambition att gå från mångkulturalism till interkulturalism.

Mellan 2011 och 2015 var Botkyrka en av de 21 pilotkommunerna i Intercultural cities. Sedan 2015 har nätverket växt till drygt 120 städer. Botkyrka är fortfarande den enda svenska kommunen i nätverket, vi hoppas att fler svenska kommuner ansluter.

Styrkan med nätverket är att innehållet regelbundet uppdateras så att det går att applicera på ett samhälle som hela tiden utvecklas. Genom nätverket kan Botkyrka vara med och påverka innehållet och samtidigt få med sig goda exempel att ta hem. Helena Rojas, utvecklingschef på samhällsutvecklingsavdelningen på kommunledningsförvaltningen säger:

I Botkyrka vågar vi prova nya saker vilket ger effekt. Vi har också en partipolitisk enighet som gör att vi har kommit långt i synen på mångfald. När vi möter komplexitet duckar vi inte – vi identifierar lösningar och tar hjälp av klokskapen hos våra invånare. Just nu formulerar vi i Botkyrka två nya Unesco LUCS-piloter som ska ge interkulturell kunskapsutveckling, en om interkulturell skola och en annan om interkulturellt flyktingmottagande.

10:årsjubileum i november

Den 28-29 november firar Europarådet ICC:s 10-årsjubileum genom konferensen ”Milestone event” i Lissabon. Konferensen kommer att sammanfatta arbetet hittills och identifiera arbetet framåt.

Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) kommer att vara en av de kso/borgmästare/”mayors” som talar under ICC:s konferensen under temat ”Mayors’ vision: addressing emerging intercultural challenges”. Medverkande mayors:

  • Mr Eneko Goia, Mayor of Donostia/San Sebastiàn
  • Dr. Elisabeth Preuss, Deputy Mayor, Erlangen
  • Mr Krzysztof Komorski, Deputy Mayor, Lublin
  • Mr Erlend Horn, Deputy Mayor on Diversity, Bergen
  • Ms Ebba Östlin, Mayor, Botkyrka
  • Ms Patricia De Lille, Mayor of Cape Town

Politikens tydliga ställningstagande att vilja gå i interkulturell riktning och flera verksamheter som är interkulturella i praktiken har gjort att vi i Botkyrka har utmärkt oss i ICC-nätverket. Inför konferensen sammanställer vi Botkyrkas interkulturella arbete utifrån ICC:s eget index. Den kommer att finnas tillgänglig på svenska och engelska för intresserade.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2017