Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Feriepraktikanter läser för fritidsbarn

Två ungdomar sitter i en röd soffa och läser för sju barn som tittar och lyssnar uppmärksamt.

Läsa äger är ett projekt som går ut på att få fler barn att engagera sig i läsning. Foto: Firdos Faras

Läsa äger är ett projekt som går ut på att man vill få fler barn att engagera sig i läsning. Jag heter Firdos Faras och är feriepraktikant på kommunikationsavdelningen i Botkyrka kommun. Jag besökte Fittjaskolan där feriepraktikanterna Alisha och Nour Al-Zahra läser för fritids-barnen i projektet Läsa äger. 

“Det bästa med det här jobbet är att man gör skillnad för barnen, bara tio minuters läsning gör skillnad i deras ordförråd” 

“Läsa äger” är ett projekt som grundades av specialpedagogen, Anneli Glamsare. Det handlar om att man vill få fler barn att läsa eftersom de brukar halka efter under sommaren. Det kan leda till att skolarbetet påverkas negativt. De som drabbas mest är de som har lässvårigheter.

– Jag fick höra att jag skulle göra skillnad för barnen. Att om de inte läser kommer de bara kunna cirka 15 000 ord men efter detta kommer vi ha hjälpt dem och de kan ha ett ordförråd på cirka 50 000 ord i framtiden.” berättar feriepraktikanten Nour Al-Zahra.

Böcker, lekutrustning och frågekort

Eleverna är intresserade och engagerade i läsningen eftersom att praktikanterna använder en annan metod. “Läsa äger” bidrar med böcker, lekutrustning och frågekort. Dessa används för att göra läsningen underhållande. Praktikanterna gör även små pauser för att barnen ska kunna få chansen att förstå sagorna. De får även delta i läsningen genom att praktikanterna ställer frågor till fritidseleverna under tiden. Det ger mer för eleven än att bara sitta och lyssna när någon läser.

–Jag tänker att det är viktigt att man är social med barnen och att man har inlevelse för dem när man läser, säger Alisha.

– Det är viktigt att lära känna barnen så att man kan koppla barnens intresse med böckerna. Om ett barn är intresserad av basket så kan man läsa en bok om basket. På så sätt får man inlevelse i boken, berättar Nour Al-Zahra.

Om Läsa äger

“Läsa äger” startades i mars 2018 och har åstadkommit mycket. Enligt Läsa äger så är den största utmaningen att hjälpa elever med lässvårigheter redan i tidig ålder för att förhindra svårigheter i vuxen ålder. Det gör man genom att involvera flera yrkeskategorier som vårdnadshavare, bibliotekarie och pedagoger.

När vi lyssnade på högläsningen satt barnen tysta och deltog i läsningen. Jag tror att om det fortsätter på det här sättet kommer vi antagligen se stor utveckling i språket hos de unga i Botkyrka kommun. Det kommer gå bättre för barnen i skolan, vilket medför bättre resultat.

Firdos Faras, feriepraktikant

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2019