Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Botkyrkas äldre ger blandat betyg till äldreomsorgen

Två äldre personer sitter på en parkbänk i solsken.

Trots satsningar backar resultatet för hemtjänsten i årets upplaga av Socialstyrelsens undersökning av äldreomsorgen. Foto: Mostphotos

Hemtjänsten tappar förra årets uppsving, medan vård- och omsorgsboendena i stort sett ligger kvar på samma nivå som förra året. Det visar Socialstyrelsens undersökning av vad Botkyrkas äldre tycker om äldreomsorgen.
–Nöjda medborgare är vårt viktigaste mål. Trots satsningar så ser vi ett försämrat resultat inom hemtjänsten. Vi ska nu göra ett omtag för att hitta en väg framåt, säger Petra Oxonius, omsorgsdirektör.

Varje år genomför Socialstyrelsen undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Den riktar sig till personer över 65 år som bor på vård- och omsorgsboenden eller har hemtjänst. Botkyrka kommun har under flera år brottats med låga siffror i undersökningen, och genomför ett omfattande utvecklingsarbete för att förbättra vården och omsorgen. Det senaste året har man bland annat satsat på personalens bemötande och tillgänglighet samt stärkt medborgarnas rätt att få bestämma själv inom flera områden.

Omtag kring hemtjänsten

Förra året förbättrade hemtjänsten resultatet på nästan alla områden. I år har hemtjänsten däremot tappat uppsvinget, och ser en generell försämring. Andelen äldre med hemtjänst och som är sammantaget nöjda sjunker från 78 procent till 73 procent. Detta kan jämföras med riket och länet där 88 respektive 84 procent är nöjda.

–Vi ser ett försämrat resultat, trots satsningar. Våra medborgare ska känna sig nöjda och trygga med vården och omsorgen, men vi är inte där än, säger Petra Oxonius.

På de flesta områden är Botkyrkas äldre mindre nöjda med sin hemtjänst än i riket och länet. Tydliga försämringar syns inom frågor som rör trygghet och hur personalen utför sina arbetsuppgifter.

–Nu ska vi göra ett ordentligt omtag. Vi behöver analysera resultatet tillsammans och se över våra arbetssätt så att våra medborgare får bästa möjliga stöd, säger Petra Oxonius.

I stort sett oförändrat resultat inom vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboendenas resultat ligger i stort sett på samma nivå som förra året. Andelen äldre som är sammantaget nöjda med omsorgen sjunker marginellt, från 76 procent förra året till 75 procent i år. I riket och länet är siffrorna i år 81 respektive 79 procent. Tydliga förbättringar syns bland annat inom att få kontakt med personalen, och att få kontakt med sjuksköterska. På de här områdena har också Botkyrka ett resultat som är i nivå med landet eller länet.

–Tillgängligheten till personalen är viktig för att medborgare ska kunna vara delaktig och påverka. Den är också viktig i kontakten med anhöriga, säger Petra Oxonius.

Försämring syns bland annat på frågan om hur maten smakar och om de äldre upplever att de kan påverka vilka tider de får hjälp vid.

–För våra vård- och omsorgsboenden gäller det nu att ta till sig resultatet och fortsätta arbetet mot fler nöjda medborgare, säger Petra Oxonius.

Hemtjänsten: några resultat

Svarsfrekvens
Botkyrka 2019: 61 procent
Riket 2019: 60 procent
Länet: 60 procent
Botkyrka 2018: 56,9 procent

Svaren anges i procent

Hur nöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har?
(ja svar)
Botkyrka 2019: 73 (förändring -5)
Riket: 88
Länet: 84
Botkyrka 2018: 78
Botkyrka 2017: 75

Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer?
(ja/oftast-svar)
Botkyrka 2019: 51(förändring +2)
Riket: 60
Länet: 63
Botkyrka 2018: 49
Botkyrka 2017: 48

Hur tycker du personalen utför sina arbetsuppgifter?
(andel svar mycket bra/ganska bra)
Botkyrka 2019: 71 (förändring -5)
Riket: 86
Länet: 82
Botkyrka 2018: 76
Botkyrka 2017: 71

Brukar personalen komma på avtalad tid?
(ja, alltid/oftast)
Botkyrka 2019: 74 (förändring -4)
Riket: 84
Länet: 81
Botkyrka 2018: 78
Botkyrka 2017: 74

Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig?
(ja, alltid/oftast)
Botkyrka 2019: 73 (förändring +2)
Riket: 82
Länet: 78
Botkyrka 2018: 71
Botkyrka 2017: 65

Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?
(ja, alltid/oftast)
Botkyrka 2019: 90 (förändring -3)
Riket: 97
Länet: 95
Botkyrka 2018: 93
Botkyrka 2017: 92

Hur tryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten?
(mycket tryggt/ganska tryggt)
2019: 73 (förändring -5)
Riket: 86
Länet: 81
2018: 78
2017: 75

Händer det att du besväras av ensamhet?
(Nej är det som mäts)
Botkyrka 2019: 44 (förändring -7)
Riket: 47
Länet: 47
Botkyrka 2018: 51
Botkyrka 2017: 45

Vård- och omsorgsboende: några resultat

Svarsfrekvens
Botkyrka 2109: 51 procent
Riket: 50 procent
Länet: 50 procent
Botkyrka 2018: 48,4 procent

Svaren anges i procent

Hur nöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?
(Mycket nöjd/ganska nöjd)
Botkyrka 2019: 75 (förändring -1)
Riket: 81
Länet: 79
Botkyrka 2018: 76
Botkyrka 2017: 69

Hur lätt är det att få träffa sjuksköterska vid behov?
(mycket lätt/ganska lätt)
Botkyrka 2019: 75 (förändring +4)
Riket: 75
Länet: 76
Botkyrka 2018: 71
Botkyrka 2017: 72

Hur lätt är det att få kontakt med personalen på ditt äldreboende, vid behov?
(mycket lätt/ganska lätt)
Botkyrka 2019: 79 (förändring +6)
Riket: 83
Länet: 79
Botkyrka 2018: 73
Botkyrka 2017: 73

Hur brukar maten smaka?
(mycket bra/ganska bra)
Botkyrka 2019: 66 (förändring -6)
Riket: 74
Länet: 71
Botkyrka 2018: 72
Botkyrka 2017: 62

Upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är en trevlig stund på dagen?
Botkyrka 2019: 68 (förändring +2)
Riket: 68
Länet: 66
Botkyrka 2018: 66
Botkyrka 2017: 55

Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp?
(ja, alltid/oftast)
Botkyrka 2019: 48 (förändring -7)
Riket: 60
Länet: 56
Botkyrka 2018: 55
Botkyrka 2017: 48

Känner du förtroende för personalen på ditt äldreboende?
(ja för alla/för de flesta)
Botkyrka 2019: 79 (förändring -1)
Riket: 85
Länet: 82
Botkyrka 2018: 80
Botkyrka 2017: 77

Händer det att du besväras av ensamhet?
(Nej svar)
Botkyrka 2019: 34 (förändring +10)
Riket: 35
Länet: 35
Botkyrka 2018: 24
Botkyrka 2017: 28

 

Kontakt

Ulrika Nylén, kommunikatör
+46 70-886 15 20
e-post: ulrika.nylen@botkyrka.se


Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2019