Stäng meddelande
  • Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Medarbetare i förskolan diplomeras efter språkstärkande utbildning i svenska

Medarbetare i förskolan diplomeras efter språkstärkande utbildning i svenska

Medarbetare från förskolor i Botkyrkor i en samlingsbild under diplomeringsceremoni

Medarbetare från olika förskolor i Botkyra som gått en språkstärkande utbildning

Utbildningsförvaltningens språksatsning för medarbetare har tagit fart. I höstas diplomerades ett tiotal i förskolan och under en diplomeringsceremoni i veckan uppmärksammades den stora gruppen som gått en mer omfattande kurs. Målet med satsningen är att stärka kunskaper i svenska kopplat till det dagliga arbetet och på så sätt höja kvaliteten i verksamheten. Under våren fortsätter satsningen i förskolorna men också i grundskolan.

Inom förskolan och grundskolan finns behov av att höja medarbetares språkkunskaper i svenska. Särskilt viktigt är det i områden där barnen inte har en svenskspråkig hemmiljö och där skolan har ett stort kompensatoriskt uppdrag att fylla. Genom förbättrade språkkunskaper ökar tryggheten och säkerheten i kommunikationen med barnen, föräldrar samt kollegor.

I höstas diplomerades ett tiotal medarbetare från förskolan som gått en kurs på 20 veckor. Den 18 februari diplomerades den större gruppen på 27 personer, majoriteten barnskötare, som genomgått den längre utbildningen på 40 veckor under mars 2019 – februari 2020.

Tidigare satsningar i nytt format

Det har genomförts satsningar tidigare men då i annat format och mer lokalt, på förskolorna. I det nya formatet är utgångspunkten att samla alla centralt. Upplägget utgår från förskolans läroplan och värdegrund med interaktiv undervisning för att fånga eleverna. Fokus har varit på grupparbeten, diskussioner och presentationer för att få en koppling till det dagliga arbetet.

Utmaningar och resultat

Maria Berganäs som är utbildningsledare beskriver att det har varit en utmaning med medarbetarnas varierande förutsättningar. Men att det samtidigt har varit otroligt utvecklande eftersom deltagarna kommer från samma verksamhet och det är något som förenar.

Det har varit helt fantastiskt att möta all denna samlade yrkeskunskap och samtidigt en positiv utmaning att väva in den språkliga biten på individuell nivå. Eftersom det är första gången vi håller utbildningen har det varit extra viktigt att vara lyhörd för specifika behov och ge tid för reflektion och erfarenhetsutbyte. Det har varit en häftig resa att få uppleva utvecklingen även om vägen inte varit helt spikrak. Jag skulle nog säga att det är just fördjupningsdelen, de sista 20 veckorna som varit avgörande. Mer engagerade elever får man leta efter. Vi har utvecklats tillsammans.

”Vi har en viktig roll för barnen, det är vi som lägger grunden.”

Två som gått den längre utbildningen är barnskötarna Valbona Burnazi som arbetar på förskolan Kärrspiran i Tumba och Rita Matti som arbetar på Prästkragen i Norsborg. Båda tackade ja direkt när de fick erbjudandet att gå utbildningen.

Valbona Burnazi, barnskötare på förskolan Kärrspiran i Tumba

Valbona Burnazi, barnskötare på förskolan Kärrspiran i Tumba

Jag vill öka mitt lärande hela tiden. När jag inte haft möjlighet att vara med på lektionstillfällen har jag ändå kunnat göra uppgifterna på distans. Grupparbeten, högläsning och diskussioner har varit jättebra för det känns som att vi utvecklats tillsammans. Jag vågar skriva mer nu, prata mer och uttrycka mig i veckobrev, under samlingar och annat. Omsorg och lärande knyter ihop, det är viktigt för oss alla, säger Valbona Burnazi.

Rita Matti, barnskötare på förskolan Prästkragen i Norsborg

Rita Matti, barnskötare på förskolan Prästkragen i Norsborg

Det tog ett tag innan vi kom igång för det var olika nivåer på språkkunskaper. Sen blev det wow! Tack vare Maria känner jag att jag har viljan. Tidigare vågade jag inte tillräckligt, nu vågar jag. Det kan handla om att skriva ett protokoll eller vad som helst. Jag önskar mig fler språkutvecklande kurser. Jag skulle jättegärna gå vidare med något framöver. Fler borde gå sådana här kurser. Man måste bli uppdaterad hela tiden. Vi har en viktig roll för barnen, det är vi som lägger grunden, säger Rita Matti.

Nya satsningar

Utbildningen är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och Botkyrka Vuxenutbildning som håller kurserna. Finansiering kommer via Omställningsfonden TLO-KL.

Språksatsningen fortsätter i förskola men framöver även i grundskola. Utbildningsförvaltningen startar två nya utbildningsinsatser under våren 2020, varav den första påbörjas i mars och riktar sig till förskolan. Den andra vänder sig till grundskolan med beräknad start i mars/april.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 februari 2020