Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Botkyrka kommun fortfarande aktuellt för SIDA

e4 St Botvid

Det strategiska läget i Stockholmsregionen och en dynamisk arbetskraft med internationell utblick ger mycket goda förutsättningar för Sida.

Regeringen beslutade 2018 att flytta Sida från Stockholms innerstad till Botkyrka som ett led i regeringens ambition att staten ska ta ett större ansvar för ett sammanhållet Sverige.

Utgångspunkten var att Sida, likväl som de andra myndigheter som berörs av beslut om omlokalisering, ska hantera de kostnader som följer av omlokaliseringen inom de finansiella ramar som är fastställda i myndighetens regleringsbrev.

Den 11 juni beslutade regeringen för att vidga lokaliseringsbeslutet för Sida till att omfatta fler möjliga kommuner än Botkyrka i Stockholms län. Lokaliseringen ska, enligt regeringen, verkställas på sådant sätt att den statliga närvaron stärks och bidrar till socioekonomisk utveckling utanför Stockholms innerstad.

Botkyrka kommun är fortfarande öppna och ser fram emot att Sida ska flytta verksamheten till kommunen.

Vi är en växande kommun och välkomnar Sida samt fler aktörer att bli en del av oss i Botkyrka. Det finns möjligheter till ändamålsenliga lokaler för företag, myndigheter och organisationer. Det strategiska läget i Stockholmsregionen, goda kommunikationer och en dynamisk arbetskraft med internationell utblick ger mycket goda förutsättningar för Sida, säger Hannes Flemming, utvecklingsledare samhällsplanering, Botkyrka kommun.

Botkyrka kommun ser fram emot en fortsatt dialog med Sida och andra aktörer som är intresserade av att etablera sig i kommunen.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juni 2020