Stäng meddelande

Årets pedagoger 2019

Ballonger olika färger.

Nomineringsperioden är avslutad. Vi tackar för alla nomineringar som kommit in. Nu inleds arbetet med att läsa igenom nomineringarna. Vinnarna får sin utmärkelse i augusti på evenemanget Vi är Botkyrka.

Årets pedagoger är en utmärkelse som Botkyrka kommun delar ut för första gången 2019. Priset är framtaget för att lyfta fram pedagoger som goda förebilder och inspiratörer till andra pedagoger. Målet är att långsiktigt öka kvalitéten i kommunens förskolor och skolor.

Hur utses vinnare?

En Jury utser vinnarna, enligt givna kriterier som finns att läsa längst ned på sidan. Vinnarna får sin utmärkelse på evenemanget Vi är Botkyrka den 25 augusti 2019.

Hur och när kan man nominera?

Nomineringsperioden pågick den 22 februari – 22 mars 2019. Nomineringen av pedgagoger/ arbetslag måste på ett utförligt sätt svara på följande frågor:

  • På vilket sätt är pedagogen eller arbetslaget drivande i utvecklingen av den pedagogiska verksamheten?
  • På vilket sätt skapar pedagogen eller arbetslaget ett värde för barn/elever samt kombinerar värdena kunskap, trygghet och handlingskraft?


Vem kan bli nominerad?

Du kunde till exempel nominera en enskild pedagog, ett arbetslag, ett ämneslag eller en pedagogisk utvecklingsgrupp. Nominera den eller de pedagoger som du tycker uträttat något som fått stor betydelse för en enskild elev, en grupp elever, eller gjort något som bidragit till att utvecklat verksamheten på ett betydande sätt för barn och elever.

Vem kan nominera?

Du som är kollega, chef, elev eller vårdnadshavare kunde nominera. Det är även möjligt för lärare, förskollärare, barnskötare och fritidspedagoger att nominera sig själva till årets pedagoger 2019.

Juryns kriterier för att utse vinnare

Mottagare av priset Årets pedagoger 2019 ska på ett tydligt sätt kombinera kunskap, trygghet och handlingskraft genom att:

  • Vara drivande i utvecklingen av den pedagogiska verksamheten
  • På ett tydligt sätt skapa värde för barn/elever samt kombinera värdena kunskap, trygghet och handlingskraft
  • Samt något av följande:
  1. Ha utmärkt sig gällande att utveckla samarbets- arbetsformer, arbetssätt samt aktiviteter som skapar effektiv samverkan och utveckling inom verksamheten. Genom sin förståelse för både helheten och delar av verksamheten har detta arbete fått betydelse för såväl enskild elev, grupper av elever samtidigt som det bidragit till att utvecklat verksamheten på ett betydande sätt
  2. Ha utmärkt sig när det gäller att kunna tillämpa modeller, metoder och verktyg för ett optimalt lärande. Har uppvisat stor förmåga att hitta nya tankesätt och lösningar i utforskande och framåtsyftande ändamål och har genom detta arbete bidragit till utveckling hos såväl enskilda elever, grupper av elever samtidigt som det bidragit till att utvecklat verksamheten på ett betydande sätt.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 mars 2019
Barn & utbildning