Bakgrund till Botkyrkas IKT-satsning

Botkyrka kommun ska ha moderna skolor och förskolor som kan rusta barnen med tillräckliga kunskaper inom IKT: Information – Kommunikation – Teknologi för att möta framtidens behov.

Botkyrkas skolor genomför en omfattande satsning på digitalisering av lärmiljö. Vårt mål är att rusta barnen med tillräckliga kunskaper för att möta framtidens behov.

Samtliga elever på högstadiet och gymnasiet tilldelas en egen digital enhet.
I våra F-6 skolor har vi en minimum täthet av en digital enhet på tre barn, i förskolan har vi en minimum av minst en digital enhet på tio barn​

Utbildningsnämndens ordförande Ksiazkiewicz, Emanuel gör en kort summering av Botkyrkas utvecklings resa i relation till barn och elevers lärande i en digital värld.

Vi arbetar just nu fram en ny stratigi för lärande i en digital värld.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 mars 2017
Barn & utbildning