Vattnet avstängt i Tumba, Vårsta och Grödinge mellan 9 och 15 onsdag den 26 april 2017

Stockholm Vatten måste akut reparera vattenledningen till Tumba. För boende och verksamma i Tumba, Vårsta och Grödinge kan problem med lågt vattentryck uppstå, eventuellt kan man bli utan vatten.

Stäng meddelande

Digitala enheter

Digitala enheter

Skolorna bestämmer själva om de ska införa PC, Appledatorer, crome bok eller läsplattor.

Paketen är likvärdiga och innehåller:

  • Utbildningspaket för personal och elever
  • Försäkring i tre år
  • Support på plats i tre år.
  • Garanti i tre år (undantaget läsplatta)

Lån av digital enhet

Eleverna får genom lån disponera en digital enhet under sin studietid. Enheten ska ses som kursmaterial och är avsedd att vara elevernas arbetsredskap i skolarbetet under hela utbildningsperioden.

Eleverna kan disponera enheten för sitt skolarbete fram till slutet av åk 9 men också åk 3 i gymnasiet. Elever och vårdnadshavare som vill kan köpa loss enheten för det aktuella restvärdet då enheten skall återlämnas.

Villkor och anvisningar

Ansvarsförbindelse lån av digital enhet

Utköp av elevdatorer.docx

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 februari 2017
Barn & utbildning