Vattnet avstängt i Tumba, Vårsta och Grödinge mellan 9 och 15 onsdag den 26 april 2017

Stockholm Vatten måste akut reparera vattenledningen till Tumba. För boende och verksamma i Tumba, Vårsta och Grödinge kan problem med lågt vattentryck uppstå, eventuellt kan man bli utan vatten.

Stäng meddelande

Lärmiljö och verksamhet

Här finner du blanketter och stödmaterial från kommunen.

Språka i förskolan

Pedagogiska lärmiljöer i Botkyrkas förskolor

Blankett tidsöverenskommelse förskola och fritidshem (Word dokument)

Rutin för betyg från friskolor

Rutin för betyg från friskolor (Word dokument)

Intyg om plats för enskild förskola fritidshem och pedagogisk omsorg

Intyg om plats för enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (Word dokument)

Blankett friskola tilläggsbelopp

Blankett friskola tilläggsbelopp (PDF-fil)

Styrdocument för samverkan mellan skola och socialtjänst kring enskilda barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Styrdokument för samverkan mellan skola och socialtjänst (PDF-fil)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 april 2017
Barn & utbildning