Stäng meddelande

Lämna ett tydligt klagomål

Om du vill klaga på något ska du helst göra det skriftligt. Då är det viktigt att du så tydligt som möjligt beskriver punkterna här nedanför:

  • Varför är du missnöjd?
  • Hur tycker du att förskolan/skolan har gjort fel?
  • När har det hänt?
  • Namn på barnet/eleven, förskola/skola och årskurs
  • Om du har varit i kontakt med ansvarig förskolechef/rektor tidigare
  • Dina kontaktuppgifter (läs här nedanför om du vill vara anonym)

Skicka ditt klagomål till Botkyrka kommun via e-post: utbildning@botkyrka.se​.

Muntliga klagomål

Om du lämnar ett muntligt klagomål ska personalen på förskolan/skolan eller tjänstemannen på kommunen skriva en så kallad tjänsteanteckning, en tydlig beskrivning av ditt ärende.

​Du kan vara anonym

Om du väljer att vara anonym är det väldigt viktigt att din beskrivning är så tydlig som möjligt för att kommunen ska kunna utreda frågan. Utredaren kan ju inte kontakta dig om hon eller han behöver mer information. Tänk också på att om du väljer att vara anonym så kan utredaren inte heller kontakta dig när ditt klagomål har hanterats.

Kontakt

e-post: utbildning@botkyrka.se      

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2017
Barn & utbildning