Stäng meddelande

Så hanterar vi klagomål

Om du som elev eller förälder/vårdnadshavare har synpunkter på förskolan eller skolan kan du lämna ett klagomål. Här läser du mer om hur du lämnar synpunkter på de kommunala förskolorna och skolorna i Botkyrka.

Om du har synpunkter på fristående förskolor och skolor i Botkyrka, vänd dig direkt till den hu​vudman som är ansvarig för verksamheten på den aktuella skolan.

Vänd dig först till förskolechef eller rektor

Du kan självklart vända dig till annan personal om du vill, till exempel klassföreståndaren. Hon/han ska då se till att dina synpunkter når ansvarig chef.

Om du upplever att du behöver gå vidare med dina synpunkter så vänder du dig till Botkyrka kommuns utredare för klagomål i förskolan och skolan. Det gör du enklast här via webben. Det är viktigt att ditt klagomål är tydligt och konkret.

Klagomålet bör vara utrett senast två veckor efter att det kommit till kommunens utredare. Om utredningen kräver längre tid ska du som har anmält klagomålet informeras om det. När utredningen är klar blir du kontaktad och får en återkoppling kring klagomålet.

Alla klagomål som utreds diarieförs. Det betyder att de blir så kallade allmänna handlingar. Det kan betyda att vem som helst har rätt att läsa handlingarna. Vi kan dock, med stöd av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen, hemlighålla vissa känsliga uppgifter.

Åtgärder vid brister i verksamheten

Om utredningen av ditt klagomål visar att det finns brister i verksamheten är kommunen och/eller den ansvariga chefen skyldig att åtgärda det.

Kommunen ska följa upp arbetet för att försäkra att det som är fel rättas till.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2017
Barn & utbildning