Stäng meddelande

Nya riktlinjer för avgifter i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Från och med 1 juli 2017 ändras regelverket för dig som har barn inom följande verksamheter förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Tidigare beräknades avgiften på hushållets inkomst. Nytt är att avgiften nu
kommer att beräknas och delas av barnets båda vårdnadshavare oavsett vilken adress barnet bor på. Om ni är två vårdnadshavare och bor på olika adresser kommer ni att få en delad faktura.

Avgiften beräknas med procentuell fördelning utifrån respektive vårdnadshavares skattepliktiga inkomst. Var och en ansvarar för sin avgift. Om du är ensam vårdnadshavare är det bara du som får fakturan.

Det nya sättet att beräkna avgiften kommer att ske från 1 oktober 2017 vilket innebär att debitering kommer att ske retroaktivt från detta datum.

Det är viktigt att respektive vårdnadshavare uppdaterar sin inkomst i e-tjänsten.

Du kan också besöka ditt medborgarkontor
eller ringa till medborgarcenter på telefon: 08 530 610 00

Här kan du läsa de nya riktlinjerna

Frågor och svar om de nya riktlinjerna

Vi är två vårdnadshavare som bor på samma adress.
De nya riktlinjerna kommer inte att påverka dig och din fakturering.

Jag är ensam vårdnadshavare.
Om du är ensam vårdnadshavare och inte haft en sambo så kommer inte de nya riktlinjerna att påverka din fakturering

Jag är vårdnadshavare och har en sambo.
Om du har en sambo så kommer nu fakturan enbart att räknas på din inkomst som vårdnadshavare och inte tillsammans med din sambo.

Vi är två vårdnadshavare som bor på olika folkbokföringsadresser.
Ni kommer att påverkas av de nya riktlinjerna genom att ni nu kommer att få en delad faktura. Avgiften beräknas med procentuell fördelning utifrån respektive vårdnadshavares skattepliktiga inkomst. Den sammanlagda fakturan kommer inte att överstiga gränsen för maxtaxan.

Vi är två vårdnadshavare till olika barn i familjen som bor på samma adress
Ni kommer nu att få varsin faktura baserad på vartdera barn.

Vi är två vårdnadshavare som redan idag har delad faktura.
Ni kommer fortfarande att få delad faktura, det ända som kan skilja sig åt är om sambo
inräknats i fakturan. Inkomsten kommer enbart att baseras på vårdnadshavare.

Vad kommer att hända med syskonrabatten?
Ni kommer fortfarande att få syskonrabatt.

Ändringen träder ikraft från 1 oktober 2017 vad händer om jag missar att uppdatera min familjebild?
Du som vårdnadshavare kommer att efterdebiteras från 2017-10-01.

Var uppdaterar jag min förändrade familjebild och inkomst?
Du uppdaterar genom att logga in via e-tjänsten "Min skola" på www.botkyrka.se

Jag förstår inte min faktura vem kan hjälpa mig?
Du kan ringa eller besöka Medborgarcenter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2018
Barn & utbildning