Stäng meddelande

Olycksfallsförsäkring

 

Botkyrka kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Stockholmsregionens Försäkring AB. Försäkringen gäller olycksfall och omfattar bland annat alla kommunens förskole- och skolbarn, gymnasieelever samt elever i vuxenutbildningen.

Exakt vad som ingår i försäkringen och vilka som omfattas hittar du i försäkringsbrevet i länken längst ner på sidan. Eller kontakta SRF Stockholmsregions försäkring AB tel. 08-412 97 40. Kommunens olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar täcker skador i samband med olycksfall. En olycksfallsskada är en kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse, det vill säga ett utifrån kommande våld mot kroppen. Olycksfallsförsäkringen täcker inte in sjukdom.

Skadeanmälan

Du som vårdnadshavare gör skadeanmälan direkt till Crawford and Company (Sweden) AB via post eller e-post. Om du har frågor om försäkringen och skadeanmälan vänligen kontakta SRF via e-post: skador@srfab.net eller via 08-412 97 40.

Vid anmälan av skada görs sedan en prövning om du kan få ersättning och hur stor ersättningen blir. Enklast gör du din anmälan på webben med Bank-ID eller Mobilt Bank-ID på Crawford and Comanylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Klicka sedan på den grönmarkerade texten om skadeanmälan online.

Crawford and Company (Sweden) AB
Box 6044
171 06 SOLNA
e-post: srf.olycksfall@crawco.se
tel: 010–410 71 16 (Hit ringer du om skadan redan är anmäld)


SRF Stockholmsregion försäkring AB
Tel. 08-412 97 40 (Hit ringer du om du har frågor om försäkringen och vad den omfattar).

Vårdnadshavaren gör skadeanmälan för barn och ungdomar under 18 år.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2019
Barn & utbildning