Stäng meddelande

Öppna förskolor

Öppna förskolan är en mötesplats för barn till och med 6 år och för dig som är förälder. Du kan komma och gå som du vill. Ingen föranmälan behövs och det är gratis.

Du som vuxen deltar tillsammans med barnen. Vi pedagoger hjälper att hitta på stimulerande och roliga saker att göra tillsammans med barnen. Vi utgår från vad barnet och du som förälder vill. Det kan till exempel vara att vi sjunger, målar, leker i grupp, fikar och mycket annat. Miljön är anpassad till små barns behov, och det finns gott om stimulerande saker att leka med. Målet är att vi tillsammans ska skapa goda förutsättningar för att barnen ska få en bra start i livet. Läs på varje öppen förskolas sida för att få aktuella tider och se vad som händer på de öppna förskolorna.

HBTQ-certifierade

Botkyrkas öppna förskolor är HBTQ-certifierade. Det betyder att vi som jobbar här har gått en utbildning som handlar om homosexualitet, bisexualitet, trans- och queerfrågor. Till våra öppna förskolor är alla välkomna!

Sammanslagning av de öppna förskolorna i Alby och Fittja

  • Som en del av ett större effektiviseringsuppdrag har socialnämnden beslutat att de öppna förskolorna i Alby och Fittja ska slås ihop.

  • Det innebär att verksamheten i framtiden kommer att finnas i Fittja, där behovet av en så kallad familjecentral i norra Botkyrka är störst. En familjecentral i Fittja innebär en ökad närhet och samverkan kring fler viktiga stöd för familjer i Botkyrkas norra kommundelar. Alltså ett bredare stöd än enbart en öppen förskola. På en familjecentral finns också barnmorskemottagning, barnhälsovård och socialtjänst.

  • Botkyrka kommun ser fortfarande öppna förskolan som en viktig verksamhet och kommer efter sammanslagningen att ha öppna förskolor på fyra platser i Botkyrka, vilket är fler än i många andra kommuner.

  • Botkyrka kommun kommer att jobba aktivt med de föräldrar som besöker öppna förskolan i Alby i dag för att informera och underlätta så att de kan besöka andra öppna förskolor i Botkyrka, främst de i Fittja och i Hallunda.

  • Sammanslagningen av de öppna förskolorna i Alby och Fittja kommer att göras under våren 2020. Mer detaljerad information om sammanslagningen kommer snart.

  • Under tiden fram till sammanslagningen kommer öppna förskolan i Alby hålla öppet enligt ordinarie tider. Vissa avvikelser kan förekomma. Följ den här länken för att se öppettiderna.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2020
Barn & utbildning