Stäng meddelande

Stöd till föräldrar och vårdnadshavare

Vi på socialtjänsten kan ge stöd till dig som är förälder och din familj i olika situationer. Mycket av stödet finns till för alla och kan ges utan utredning. En del insatser behöver utredas först, innan vi kan erbjuda dem till dig.

Du kan läsa mer på sidorna som är kopplade till den här sidan. Exempel på stöd som finns för alla och som inte kräver någon utredning först:

 • Öppen förskola för små barn och deras föräldrar
 • Familjerådgivning
 • Stöd när du inte kommer överens med den andra föräldern om till exempel umgänge och vårdnad
 • Familje- och föräldrastöd
 • Kurser och träffar för föräldrar
 • Råd och stöd, om du känner oro för ditt barns situation
 • Ungdomsmottagning
 • miniMaria, stöd för barn, unga och deras föräldrar vid beroende och missbruk
 • Beroenderådgivning
 • Stödcentrum för unga brottsutsatta
 • Samtalsmottagning, råd och stöd, om det är bråkigt eller förekommer våld i hemmet
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2018
Barn & utbildning