Stäng meddelande

Tips om unga, alkohol, tobak och droger

Nej till Alkohol, tobak och droger

Det finns mycket vi vet om unga, alkohol, tobak och droger - och det finns många myter. Som förälder kan det ibland vara svårt att veta vad som är rätt att säga och göra. Här hittar du tips och fakta till dig som förälder.

Att bli tonårsförälder är inte alltid så lätt

Och det är inte så lätt att bli tonåring heller. Flickorna och pojkarna utvecklas fysiskt och psykiskt, samtidigt som de söker sin identitet i gränslandet mellan barn och vuxen. Det är mycket nytt att ta ställning till, många nya spännande utmaningar - men också nya risker.

Dricker ungdomarna alkohol - testar de narkotika?

Allt färre unga dricker alkohol, såväl i Botkyrka som i hela Sverige. Det visar flera undersökningar kring tonåringar och deras levnadsvanor. Samtidigt finns det tonåringar som dricker ofta och mycket.

Majoriteten unga har inte testat narkotika. Men attityderna till cannabis (marijuana och hasch) blir alltmer liberala bland unga och många myter sprids om att det inte är farligt. Forskare världen över är dock eniga om att bruk kan leda till allvarliga konsekvenser såväl fysisk och psykiskt som socialt och intellektuellt.

Varför är alkohol, tobak och narkotika farligt för unga?

Tonåringar är extra känsliga och blir lätt påverkade och beroende av droger som tobak, alkohol och narkotika. Detta eftersom hjärnan utvecklas ända upp till 25-års ålder. Ju tidigare i livet som man börjar använda droger desto större är risken för ett framtida beroende.

  • Risken för olyckor och våld ökar när tonåringar exempelvis dricker alkohol eller använder cannabis. Dessutom försämras förmågan att bedöma olika situationer. Då ökar risken för alla typer av olyckor så som trafik-, brand- och drunkningsolyckor.
  • Studier visar att i åtta av tio fall av våldsbrott finns alkohol med i bilden. Ofta är både förövaren och offret berusade.
  • Alkohol och tobak är en inkörsport till andra droger. Undersökningar visar att de allra flesta som testar narkotika gör det när de druckit sig berusad på alkohol. Det finns också ett starkt samband med alkohol och tobak. Är man van att röka är steget inte så stort till att testa droger som röks, så som cannabis.
  • Rökning av tobak skapar varje år cirka 12 000 dödsfall i Sverige. I genomsnitt lever en rökare tio år kortare än en icke-rökare. Unga är särskilt känsliga för det beroendeframkallande nervgiftet nikotin som finns i tobak.

Du som förälder har stor betydelse för ditt barns val i livet.

Vad det än gäller så är du som förälder den viktigaste personen i ditt barns liv. De bryr sig om föräldrars åsikter även om det inte alltid verkar så.

Nedan hittar du länkar och material till dig som förälder med massvis av tips, argument och fakta om unga, alkohol, tobak och droger som kan underlätta samtalet med din tonåring.

Vill din tonåring läsa mer själv?

Information riktad till ungdomar finns på:

  • Drugsmart - där ungdomar kan ställa sina egna frågor om alkohol och andra droger till experter, hitta svar till de vanligaste frågorna och aktiviteter för 13-19 åringar att engagera sig i!
  • ​Ungdomsmottagningen på nätet (UMO) för barn och unga vuxna 12-25 år. Ungdomsmottagningen diskuterar flera viktiga ämnesområden som påverkar våra ungdomar - bland annat kroppen, sex, identitet och psykisk ohälsa

Hjälp ditt barn fatta egna kloka beslut i livet.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 april 2019
Barn & utbildning