Stäng meddelande

Riktlinjer för placering, avgifter och ledighet i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg


Riktlinjer

Här kan du läsa riktlinjerna (nya från och med 1 april 2020)

Vistelsetider

Utbildningsnämnden har den 18 februari beslutat om förändrade vistelsetider för barn i förskola och pedagogisk omsorg. Från och med den 1 april 2020 har barn till föräldralediga, arbetssökande och de som saknar sysselsättning rätt till förskola 5 timmar per dag, mellan klockan 9–14. Det innebär att maxtiden för vistelsetid framöver är sänkt från 35 timmar per vecka till 25 timmar.

Inför beslutsärendet i nämnd övervägde utbildningsförvaltningen olika alternativ till att förkorta barnens vistelsetider. Bland annat vad gäller färre timmar varje dag eller en dag mindre i veckan. Utbildningsförvaltningen bedömde att det mest fördelaktiga, både för barnen och för organisering av verksamheten i förskolan, är färre timmar varje dag. Barnen har därmed möjlighet att ta del av den pedagogiska verksamheten varje dag. Tiderna möjliggör också utrymme för planeringstid för personalen och mindre barngrupper under tidig morgon och eftermiddag.

Avgifter

Barnomsorgsavgiften beräknas och delas av barnets båda vårdnadshavare oavsett vilken adress barnet bor på. Om ni är två vårdnadshavare och bor på olika adresser kommer ni att få en delad faktura. Avgiften beräknas med procentuell fördelning utifrån respektive vårdnadshavares skattepliktiga inkomst. Var och en ansvarar för sin avgift. Om du är ensam vårdnadshavare är det bara du som får fakturan.

Det är viktigt att respektive vårdnadshavare uppdaterar sin inkomst i e-tjänsten.

Du kan också besöka ditt medborgarcenter eller ringa på telefon: 08 530 610 00

Frågor och svar om avgifter

Vi är två vårdnadshavare som bor på samma adress.
De nya riktlinjerna kommer inte att påverka dig och din fakturering.

Jag är ensam vårdnadshavare.
Om du är ensam vårdnadshavare och inte haft en sambo kommer inte riktlinjerna att påverka din fakturering.

Jag är vårdnadshavare och har en sambo.
Om du har en sambo kommer fakturan enbart att räknas på din inkomst som vårdnadshavare och inte tillsammans med din sambo.

Vi är två vårdnadshavare som bor på olika folkbokföringsadresser.
Ni påverkas av riktlinjerna genom att ni kommer att få en delad faktura. Avgiften beräknas med procentuell fördelning utifrån respektive vårdnadshavares skattepliktiga inkomst. Den sammanlagda fakturan kommer inte att överstiga gränsen för maxtaxan.

Vi är två vårdnadshavare till olika barn i familjen som bor på samma adress.
Ni kommer att få varsin faktura baserad på vartdera barn.

Vi är två vårdnadshavare som redan idag har delad faktura.
Ni kommer fortfarande att få delad faktura, det ända som kan skilja sig åt är om sambo
inräknats i fakturan. Inkomsten kommer enbart att baseras på vårdnadshavare.

Vad kommer att hända med syskonrabatten?
Ni kommer fortfarande att få syskonrabatt.

Var uppdaterar jag min förändrade familjebild och inkomst?
Du uppdaterar genom att logga in via e-tjänsten "Min skola" på www.botkyrka.se

Jag förstår inte min faktura vem kan hjälpa mig?
Du kan ringa eller besöka Medborgarcenter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 maj 2020
Barn & utbildning