Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Botkyrka satsar på utveckling av förskolor och skolor

Lärare och elever vid Tunaskolan

Lärare och elever vid Tunaskolan

Botkyrkas förskolor och skolor ska vara rustade för att ge en god undervisning och möjlighet att lyckas i livet. Utbildningsförvaltningen har inlett ett långsiktigt arbete för att förbättra organisationen. Arbetet omfattar alla kommunens förskolor och skolor. Förslagen tas fram successivt med start våren 2020. På den här sidan kan du följa arbetet.

Styrande principer – grunden för framtida satsningar

I ett första steg fattade utbildningsnämnden beslut om styrande principer för skolstrukturen i Botkyrka. Dessa ska vara vägledande i framtida förändringar och satstningar. Syftet är att få en pedagogisk och ekonomisk hållbarhet över tid.

Huvuddragen i styrande principer:

  • Organisering i större enheter
  • Helhetsperspektiv med årskurs F-9
  • Begränsa överkapaciteten på förskole- och skolplatser

Protokollsudrag utbildningsnämnden 2020-02-18
Innehåll styrande principer.pdf

Nya rektorsområden i grundskolan

Genom att bilda större enheter eller rektorsområden kan resurserna och personal användas mer effektivt. Större skolor eller rektorsområden underlättar även kollegialt lärande eftersom det finns fler kollegor att utbyta erfarenheter med. Det är särskilt viktigt för ämneslärare och inom grundsärskolan där det är färre lärare med samma specialisering. Idag har Botkyrka kommun 22 rektorsområden som i ett första steg läsåret 20/21 ska bli 15 rektorsområden.

Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2020-04-28

Rektorsområden


Skolor

Område

Grindtorpsskolan

Kvarnhagsskolan

Alby

Borgskolan

Brunnaskolan

Hammerstaskolan

Karsby International School

Fittja

 

 

 

Fittjaskolan/Tallidsskolan

Hallunda-Norsborg

Banslättsskolan/Eklidsskolan/Falkbergsskolan

Trädgårdsstadsskolan/Tullingebergsskolan/Parkhemsskolan

Rikstens skola

Tullinge

Björkhaga skola

Broängsskolan/Kassmyraskolan

Skogsbacksskolan/Storvretskolan

Tunaskolan

Tumba

 

 

 

 

Malmsjö skola

Vårsta-Grödinge


Hallunda-Norsborg får ny attraktiv skola

Borgskolan i Hallunda som byggdes på 70-talet är i dåligt skick och ska därför rivas. På tomten kommer en ny skola att byggas som ska stå klar till höstterminen 2023. Den nya skolan ska specialiseras på matematik, naturvetenskap och språk, men även fungera som centrum för Botkyrkas pedagogiska utveckling. Målet är att skapa en attraktiv skola för såväl befintliga som nya Botkyrkafamiljer.

Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2020-04-28
Länk till nyhet botkyrka.se 2020-05-04

Pågående satsningar sedan tidigare


Falkbergsskolan

I maj 2020 inleddes byggstarten av nya Falkbergsskolan i Tullinge efter tidigare, delvis rivning. Skolan byggs på samma plats som den tidigare och ska välkomna 450 elever i årskurserna 6–9. Målet är att få en modern, ljus och fräsch skola med lokaler som är utformade efter dagens pedagogik. Skolan ska stå klar våren 2022 och undervisningen startar hösten 2022. Fram till dess sker undervisningen i tillfälliga paviljonglösningar.

Läs mer om byggprojektet här!länk till annan webbplats
Länk till nyhet botkyrka.se 2020-05-07

13 nya förskolor

Många av Botkyrkas förskolor byggdes i samband med det nationella miljonprogrammet. Det innebär att flera av våra förskolelokaler idag har ett stort behov av underhåll och behöver anpassas till modern pedagogik. Kommunen har därför sedan tidigare beslutat att ersätta nuvarande förskolelokaler och bygga 13 nya förskolor. Satsningen är den största i sitt slag på 40 år.

Förskolan Opalen i Tumba – först ut att öppna i januari 2020

Barnen Mikaella, Rafael och Markus klipper invigningsbandet tillsammans med Emanuel Ksiazkiewicz (S), ordförande utbildningsnämnden och Stefan Dayne (KD), ordförande teknik- och fastighetsnämnden

Barnen Mikaella, Rafael och Markus klipper invigningsbandet tillsammans med Emanuel Ksiazkiewicz (S), ordförande utbildningsnämnden och Stefan Dayne (KD), ordförande teknik- och fastighetsnämnden

Förskolan Vallmon öppnade i maj 2020

13 förskolor

Tabellen beskriver vilket år respektive förskola ska öppna och i vilket område.

Förskola

Område

År

Opalen

Tumba

2020 (klar januari)

Vallmon

Hallunda-Norsborg

2020 (klar maj)

Måsen

Alby

2020

Gullvivan

Hallunda-Norsborg

2021

Posthagen (ersätter Myran)

Fittja

2022

Anemonen

Hallunda-Norsborg

2022

Ametisten

Tumba

2022

Svalan

Alby

2023

Örtagården

Hallunda-Norsborg

2023

Staren

Alby

2024

Kungstäppan

Tumba

2024

Tallen (ersätter Lysmasken)

Fittja

2025

Aspen

Hallunda-Norsborg

2026


Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juni 2020
Barn & utbildning