Avgift för fritidshem

Föräldrar som har barn på fritidshem betalar maxtaxa. Avgiften grundar sig på hushållets gemensamma bruttoinkomst och gäller både för kommunal och enskild driven verksamhet.

Barn 1: 2 procent av inkomsten dock högst 908 kr/månad
Barn 2: 1 procent av inkomsten dock högst 454 kr/månad
Barn 3: 1 procent av inkomsten dock högst 454 kr/månad
Barn 4: ingen avgift

Ett exempel:
En familj med två barn där yngsta barnet går i förskola
(barn 1) och det äldsta barnet på fritidshem (barn 2) får en avgift på 3% av
inkomsten (max 1362 kr/mån) för det yngsta barnet och 1% av inkomsten för det
äldsta barnet (max 454 kr/mån).

Inkomstkontroller

Botkyrka kommun gör kontroller av inlämnade uppgifter kontinuerligt under året. Om platsen på fritidshemmet upptas på felaktiga grunder, till exempel om vårdnadshavaren i ansökan har angett för låg inkomstuppgift, kan den sägas upp av kommunen. Detta efter utredning av utbildningsförvaltningen.

Text

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2017
Barn & utbildning