Avgift för fritidshem

Föräldrar som har barn på fritidshem betalar maxtaxa. Avgiften grundar sig på hushållets gemensamma bruttoinkomst och gäller både för kommunal och enskild driven verksamhet.

Vårdnadshavarna betalar den högsta avgiften för det yngsta barnet i familjen. För det fjärde barnet betalas dock ingen avgift.

Barn 1: 2 procent av inkomsten dock högst 875 kr/månad
Barn 2: 1 procent av inkomsten dock högst 438 kr/månad
Barn 3: 1 procent av inkomsten dock högst 438 kr/månad
Barn 4: ingen avgift

Ett exempel

En familj med två barn där yngsta barnet går i förskola (barn 1) och det äldsta barnet på fritidshem (barn 2) får en avgift på 3% av inkomsten (max 1313 kr/mån) för det yngsta barnet och 1% av inkomsten för det äldsta barnet (max 438 kr/mån).

Inkomstkontroller

Botkyrka kommun gör kontroller av inlämnade uppgifter kontinuerligt under året. Om platsen på fritidshemmet upptas på felaktiga grunder, till exempel om vårdnadshavaren i ansökan har angett för låg inkomstuppgift, kan den sägas upp av kommunen. Detta efter utredning av utbildningsförvaltningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2017
Barn & utbildning