Stäng meddelande

Avgifter

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (dagmamma) betalas av barnets vårdnadshavare. Avgiften påverkas av antalet barn och av vårdnadshavarnas inkomster.

Avgiften räknas från första placeringsdag och är beräknad på hela året, du betalar därför även när barnet är ledigt.

Maxtaxa

Kommunen tillämpar maxtaxa. Skolverket har indexerat inkomsttaket till 47490 kr per månad för 2019.

Avgiften för ett barn i förskola är tre procent av inkomsten men enligt maxtaxa högst 1425 kr/månad.

Avgiften för ett barn i fritids är två procent av inkomsten men enligt maxtaxa högst 950 kr/månad

Förskola
Barn 1: 3% av inkomsten dock högst 1425 kr/månad höjning 43 kr
Barn 2: 2% av inkomsten dock högst 950 kr/månad höjning 28 kr
Barn 3: 1% av inkomsten dock högst 475 kr/månad höjning 14 kr

Fritidshem
Barn 1: 2 % av inkomsten dock högst 950 kr/månad höjning 28 kr
Barn 2: 1 % av inkomsten dock högst 475kr/månad höjning 14 kr
Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 475 kr/månad höjning 14 kr

Du kan ansöka om sänkt avgift om hushållets sammanlagda inkomst före skatt understiger 47490 kr i månaden. Du ändrar själv din inkomst i E-tjänsten.

Här kan du läsa kommunfullmäktiges beslut om att höja maxtaxan: Tjänsteskrivelse


Delad Faktura

Delad faktura räknas ut i proportion till vårdnadshavarens inkomster. Detta Innebär att den vårdnadshavare som har lägst inkomst får en mindre del av fakturaavgiften. Den vårdnadshavare som har högst inkomst får en större del av fakturaavgiften.

Om den ena vårdnadshavaren ändrar sin inkomst påverkar det även den andra vårdnadshavarens fakturaavgift.

Inkomstuppgifter

Barnomsorgsavgiftens storlek baseras på vårdnadshavarnas inkomster. Det är därför viktigt att uppgifterna är korrekta. Var noga med att meddela inkomstförändringar, detta kan du göra i E-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen genomför varje år en retroaktiv avgiftskontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Betala via autogiro eller E-faktura

Blanketten för autogiro hittar du genom att klicka här

E-faktura beställer du via din bank.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 september 2019
Barn & utbildning