Stäng meddelande

Fritidshem 6-10 år

Efter skolan och på loven kan ditt barn gå på fritidshem. Det är frivilligt och ett komplement till skolan där barnen kan leka och delta i olika pedagogiska fritidsaktiviteter. Ofta känner barnen igen pedagogerna från skolan.

Ditt barn är välkommet före och efter skolan fram till den termin han eller hon fyller tio år. När ditt barn har fyllt 10 år finns platsen kvar fram till nästa termins start. På många fritidshem får barnen även hjälp med läxor.

Barnomsorg på kvällar, helger och nätter

Under senare delen av våren 2011 kommer Botkyrka och förskolan Natt och Dag att erbjuda fritids på obekväm arbetstid för föräldrar med barn i åldern 6–10 år. Redan nu kan du ansöka om detta vi e-tjänsten här på webben, läs mer under "Att söka och säga upp plats" till vänster. Alla föräldrar har inte rätt till skolbarnomsorg på kvällar, nätter och helger. Särskilda regler gäller för detta, läs mer genom att klicka till länken till höger under "Läs mer ".

Avgift och tider

Ditt barn kan gå på fritidshem under den tid du som förälder arbetar eller studerar. Även om du är föräldraledighet för yngre barn eller aktivt söker arbete är ditt barn välkommet 4 timmar per dag.

Från och med skolstart 22 augusti 2011 erbjuder Botkyrka kommun heltid på fritidshem för alla barn, vilket motsvarar 35 timmar i veckan. Tidigare har endast barn till vårdnadshavare som arbetar heltid haft rätt till detta.

Utbildningsförvaltningen bedömer att de dagar när eleverna går i skola och därefter är på fritidshem i fyra timmar blir en heldag. Med de nya reglerna om heltid för alla barn, kommer alla barn att kunna vara på fritidshem längre tid under lov och studiedagar.

Alla kommunala skolor har fritidshem som har öppet mellan kl. 6.30–18.30. Undantag är förskolan Natt och Dag som erbjuder skolbarnomsorg på obekväm arbetstid under nätter, kvällar och helger. En del friskolor erbjuder också fritidshem.

Avgiften för fritidshem tas ut för hela året (12 månader) och beror på din inkomst och hur många av dina barn som har skol- eller barnomsorg. Det finns dock en maxgräns för hur mycket det kostar per familj.

För barn mellan 10–15 år

Barn mellan 10 och 12 är välkomna till öppen fritidsverksamhet från skolans slut fram till kl.18. Det innebär att de inte behöver vara anmälda och det kostar ingenting.

För barn och ungdomar mellan 12–15 år finns 9 fritidsgårdar i Botkyrka som riktar sig till olika åldrar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 november 2017
Barn & utbildning