Stäng meddelande

Grundskola i en annan kommun

Vårdnadshavare som önskar plats i andra kommuners kommunala skolor eller fritidshem alternativt i fristående regi, undersöker själva om det finns plats.

Ansökan om plats i kommunal skola eller fritidshem
Om ni bor i Botkyrka kommun och har ett barn som ska börja på en skola och fritidshem i kommunal regi i annan kommun, behöver ni kontakta den kommunens handläggare för skolplaceringar.

Ansökan om plats i fristående skola
Om ni bor i Botkyrka kommun och har ett barn som ska börja på en skola i fristående regi i annan kommun söker ni plats hos den fristående skolan.

Alla skolplaceringar i annan kommun söks därefter i Botkyrka kommuns e-tjänst. Välj alternativet: övriga skolor (utanför Botkyrka kommun).

Ansökan om plats i fritidshem i fristående regi
Om ni bor i Botkyrka kommun och har ett barn som ska börja på ett fritidshem i fristående regi i annan kommun så behöver ni fylla i blanketten Ansökan om plats: inom enskild förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem i annan kommun. Skicka blanketten till Botkyrka kommun som sedan fattar beslut om att godkänna placeringen. Därefter får eleven påbörja sin placering. Detta gäller även er som ska flytta till Botkyrka kommun och vill att ert barn får gå kvar på sitt nuvarande fritidshem.

Avgifter
För barn folkbokförda i Botkyrka kommun betalas alltid föräldraavgiften till Botkyrka kommun. För att ni ska betala rätt avgift behöver ni uppge era aktuella inkomstuppgifter i Botkyrka kommuns e-tjänst. För mer information om våra avgifter, läs mer här: https://www.botkyrka.se/barn--utbildning/yngre-barn/avgifter.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn utan svenskt personnummer
Om en fristående enhet ansöker om ersättning för ett barn som inte har ett svenskt personnummer, kontakta vårt Medborgarcenter på telefon 08-530 610 00 (eller besök närmaste Medborgarkontor) för att få information om vilka underlag som ansökan behöver kompletteras med.

Uppsägning av plats
Uppsägning av skol- och fritidsplaceringar görs i Botkyrka kommuns e-tjänst.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 april 2020
Barn & utbildning