Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Avgifter

Om ditt barn är folkbokförd i annan kommun men du har en placering i Botkyrka kommun ska du betala föräldraavgiften till den kommunen som barnet är folkbokförd i.

Friskolor

När ett barn tas emot av en fristående förskola, dagbarnvårdare eller fritidshem ska vårdnadshavare och enheten fylla i ”Intyg om plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg” eller söka om plats via Botkyrka kommuns e-tjänst. Detta för att vårdnadshavare ska godkänna placering och få information kring barnomsorgsavgift, maxtaxa och uppsägningstid. För att få plats på en kommunal förskola i Botkyrka kommun ska man ansöka om plats via Botkyrka kommuns e-tjänst.

Då ett barn flyttar till annan kommun från Botkyrka kommun, ges ingen ersättning till annan kommunal eller fristående enhet från och med det datum barnet är folkbokförd i en annan kommun. Enheten ska då söka ersättning från barnets nya kommun

Ersättning kommer att betalas till fristående förskolan, fritidshemmet eller pedagogisk omsorg från och med att intyget är påskrivet och inskickat till kommunen. Ersättning ges från och med innevarande månad då intyget skickats in till Botkyrka kommun och retroaktiv ersättning ges maximalt 1 månad bakåt i tiden. För kommunala förskolor gäller att barnet ska vara placerat i e-tjänsten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 februari 2019
Barn & utbildning