Stäng meddelande

Storvretskolan

Årskurs 4-9 
Förberedelseklasser
Antal elever: cirka 250

På Storvretskolan arbetar lärarna utifrån varje elevs unika förutsättningar för att alla elever ska nå kunskapsmålen. Skolan är internationellt präglad och har fokus på att bevara och utveckla elevernas språkutveckling. Här är idrott och hälsa också viktigt. Vi har en ny, modern sporthall.

Kontakt


Tillförornad rektor: Lillemor Bergquist, 073-022 67 04, lillemor.bergquist@botkyrka.se

Tillförordnad biträdande rektor: Susanne Norman, 070-559 46 46, susanne.norman@botkyrka.se

Biträdande rektor: Mattias Ringwall, 072-235 47 53, mattias.ringwall@botkyrka.se

Specialpedagog och biträdande rektor: Armin Bahremand, 073-421 86 03 armin.bahremand@botkyrka.se

Intendent: Veronica Lindberg, 072-726 22 50, veronica.lindberg@botkyrka.se

e-post: storvretskolan@botkyrka.se

Besöksadress:
Odlingsvägen 36 C, Tumba           

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juni 2019
Barn & utbildning