Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Modersmålsundervisning

I Botkyrka får ditt barn möjligheter att förbättra sitt modersmål. Alla elever som talar ett annat språk än svenska hemma eller vill läsa minoritetsspråk har rätt till modersmålsundervisning.

Ditt barn har rätt till modersmålsundervisning oavsett om han eller hon går i en kommunal eller friskola. Undervisningen kan sedan fortsätta i gymnasiet.

I Botkyrka har elever rätt att delta i modersmålsundervisning från förskoleklass till gymnasiet. Elevens vårdnadshavare ansöker om undervisning i modersmålet och skolans huvudman är skyldig att ordna undervisning om följande förutsättningar kan uppfyllas:

1. Språket är elevens dagliga språk i hemmet.

2. Eleven har grundläggande kunskaper i språket.

3. Minst fem elever önskar undervisning i språket.

4. Det finns en lämplig lärare.

Vad innebär undervisningen?

I Botkyrka erbjuds undervisning i modersmålet som ett eget ämne. Anmälan till modersmålundervisning är frivillig men deltagande i undervisningen är obligatorisk.

I undervisningen ingår att bedöma elevens kunskapsutveckling. Kunskapsutvecklingen dokumenteras och ligger till grund för elevens skriftliga omdöme och betyg i ämnet.

Elever i FSK-åk5: Omdömen skrivs i V-klass under vecka 42 för höstterminen och senast veckan före påsklovet för vårtermin.

Elever i åk6-9: Betyg sätt i slutet av varje termin.

Att läsa minioritetsspråk

I Sverige har vi fem nationella minoritetsspråk: finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Förskola och skola har i uppgift att stödja barnens språkutveckling och även utvecklingen av barnens kulturella identitet.

I grundskolan ska elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna erbjudas modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket för att vara berättigad till undervisning i ämnet modersmål. Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett minoritetsspråk om det finns en lämplig lärare, även om det inte finns fem elever i kommunen.

Från den 1 juli 2015 har elever som hör till de nationella minoriteterna utökad rätt till modersmålsundervisning. Det betyder bland annat att ett nationellt minoritetsspråk även ska kunna läsas som ett nybörjarspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

I gymnasieskolan gäller samma regler och undantag som i grundskolan när det gäller minoritetsspråken.

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. När det gäller romska elever som kommer från utlandet kan undantag göras i de fall då det finns särskilda skäl.

Anmälan/Avanmälan

Vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning i samband med skolvalet. Det går också bra att ansöka via e-tjänsten, medborgarkontor eller skola.

Anmälan görs en gång och det gäller hela elevens skolgång. Avanmälan görs endast inför nytt läsår. Uppsägningsblanketten för modersmålsundervisning finns här.

Nya elever som önskar läsa sitt modersmål får söka senast 1 maj inför höstterminen och senast den 25 november inför vårterminen. Undantag görs för nyinflyttade och nyanlända elever.

KONTAKT

Besöksadress
Språkcentrum
Tomtbergavägen 2
145 67 Norsborg

E-post:
sprak@botkyrka.se

Öppettider under sommaren 2020
Språkcentrum har stängt hela juli månad

Besökstid
måndag-fredag 08:00-15:00

Rektor
Mahpareh Riahi
0701- 805 679
mahpareh.riahi@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 juni 2020
Barn & utbildning