Mottagningsenhet för nyanlända barn & ungdomar som söker skola i Botkyrka kommun

Nyanlända i åldrarna 6-19 år, med bostadsadress eller folkbokföringsadress i Botkyrka kommun, ska vägledas till skola via oss på Mottagningsenheten.

Den blivande eleven med vårdnadshavare/god man kallas till två kartläggande samtal:

1. I det första samtalet (introduktionssamtalet) ger vi information om svenska skolan, tar uppgifter om barnets tidigare erfarenheter av skola, samt hjälper till med val av skola.

2. I det andra samtalet (hälsosamtalet) sker en hälsokartläggning med skolsköterska.

Därefter placeras elever som ska gå i förskoleklass eller grundskolan (årskurs 1-3) direkt i ordinarie skolor. Elever som ska börja i mellanstadiet (årskurs 4-6), högstadiet (årskurs 7-9) och gymnasiet får först en grundläggande svenskaundervisning under 8-10 veckor på mottagningsenheten och placeras därefter i sina ordinarie skolor.

Ansökan
Ansökan om skola görs på plats hos oss på Mottagningsenheten för nyanlända, eller genom att fylla i ansökan och mejla eller posta den till oss.

KONTAKT

Besöksaddress
S:t Botvidsgymnasium
Tomtebergavägen 10
145 03 Norsborg

Besöksttid
måndag - fredag 08.00 - 11 00


Rektor: Mahpareh Riahi
Telefon: 0701-80 56 79
e-post: mahpareh.riahi@botkyrka.se

studie- och yrkesvägledare och samordnare för nyanländas lärande:
Shahnaz Danaeipour
Telefon: 0701-896302
e-post: shahnaz.danaei.pour@botkyrka.s

Skoladministratör: Anri Becker
Telefon: 0701-823 272
e-post: anri.becker@botkyrka.se

Kurator: Therese Isaksson
Telefon: 0701-85 11 69
e-post: therese.isaksson@botkyrka.se
HITTA TILL OSS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 december 2017
Barn & utbildning