Vattnet avstängt i Tumba, Vårsta och Grödinge mellan 9 och 15 onsdag den 26 april 2017

Stockholm Vatten måste akut reparera vattenledningen till Tumba. För boende och verksamma i Tumba, Vårsta och Grödinge kan problem med lågt vattentryck uppstå, eventuellt kan man bli utan vatten.

Stäng meddelande

Om grundskola och förskoleklass

Det finns många alternativ för dig som ska välja grundskola i Botkyrka. Här finns 27 kommunala skolor och friskolor för elever i åldrarna 6–15 år som går i förskoleklass eller läser skolåren 1–9. Varje läsår består av en höst- och en vårtermin.

Alla grundskolor hittar du listade i menyn till vänster under Grundskolor i Botkyrka. Där kan du jämföra olika alternativ och hitta länkar till skolornas egna hemsidor.

Grundskolan, och läsåren 1–9, är en obligatorisk skolform. Det betyder att det är skolplikt för barn att gå nio läsår i skolan. De flesta sexåringar går i förskoleklass ett år innan de börjar första klass i grundskolan.

De barn som, av olika skäl, inte kan genomföra sin skolgång i grundskolan går i särskolan.

Att börja i förskoleklass

I förskoleklassen möts förskolans och grundskolans pedagogik. Förskoleklass är frivilligt och kostar inget men ett bra sätt för ditt barn att förbereda sig inför skolan på ett lekfullt sätt.

Verksamheten bygger på lek, social träning och förberedande språk- och matematikövningar. Förskollärarna arbetar nära lärare och fritidshemspedagoger. Barnen går i förskoleklassen minst tre timmar per dag, där skollunch ingår, och kan vara på fritidshem resten av dagen.

Kort om Botkyrkas grundskolor

I alla kommunala skolor finns fokus på att utveckla elevernas språk. Det gäller både det svenska språket och modersmålet för dem som är flerspråkiga. Skolorna arbetar också med att lyfta fram elevernas individuella styrkor och kreativitet i olika projekt, ofta i samarbete med arbetslivet. Det finns även skolor med en montessori pedagogisk och internationell inriktning samt musikklasser.

De flesta friskolor i Botkyrka har olika profiler, till exempel språkliga, pedagogiska eller religiösa.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 april 2017
Barn & utbildning