Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Om grundskola och förskoleklass

Det finns många alternativ för dig som ska välja grundskola i Botkyrka. Här finns 22 kommunala skolor och 5 friskolor för elever i åldrarna 6–15 år som går i skolåren F–9. Varje läsår består av en höst- och en vårtermin.

Alla grundskolor hittar du listade i menyn till vänster.

Grundskolan, och läsåren f–9, är en obligatorisk skolform. Det betyder att det är skolplikt för barn att gå tio läsår i skolan. De flesta sexåringar går i förskoleklass ett år innan de börjar första klass i grundskolan.

De barn som, av olika skäl, inte kan genomföra sin skolgång i grundskolan går i särskolan.

Att börja i förskoleklass

Verksamheten bygger på lek, social träning och förberedande språk- och matematikövningar. Förskollärarna arbetar nära lärare och fritidshemspedagoger. Barnen går i förskoleklassen minst tre timmar per dag, där skollunch ingår, och kan vara på fritidshem resten av dagen.

Kort om Botkyrkas grundskolor

I alla kommunala skolor finns fokus på att utveckla elevernas språk. Det gäller både det svenska språket och modersmålet för dem som är flerspråkiga. Skolorna arbetar också med att lyfta fram elevernas individuella styrkor och kreativitet i olika projekt, ofta i samarbete med arbetslivet. Det finns även skolor med en montessori pedagogisk och internationell inriktning samt musikklasser.

De flesta friskolor i Botkyrka har olika profiler, till exempel språkliga, pedagogiska eller religiösa.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 september 2018
Barn & utbildning