Stäng meddelande

Sommarskola 18 juni - 6 juli

Kvinna med hatt på fält


Så ansöker du

Här kan du som vårdnadshavare till barn som går i grundskolan i Botkyrka ansöka om plats till sommarskolan.

Sista ansökningsdag är 10 juni

Du som vill ansöka till sommarskolan behöver prata med din vårdnadshavare eftersom det är hen som skickar in ansökan. Prata även med den lärare som du brukar ha i det ämne du vill bli läsa upp.

Sommarskolan riktar sig till grundskoleelever:
Som går ut år 9 med ofullständigt betyg i svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik.
Under sista veckan görs sedan ett obligatoriskt prov för elever i år 9 och de som får godkänt blir behöriga att söka till gymnasiet
 Till dig som går ut år 8 i svenska, svenska som andra språk eller matematik.
För nyanlända elever år 1-9 finns det kurser i svenska som andra språk.

Under tre intensiva veckor ger vi eleverna en möjlighet att läsa in betyget som inte blev godkänt. Förra året lyckades 58% av våra elever i år 9 som gick sommarskolan att få godkänt betyg. Du kan bara läsa in ett ämne.

Sommarskolan är frivillig, det enda som behövs är motivation och vilja.

Eleverna går i skolan fem timmar om dagen, fem dagar i veckan i tre veckor och har läxor efter lektionstid.  Närvaron obligatorisk under dessa veckor. Undervisning sker måndag- fredag kl. 08.30-13.30. Midsommarafton är skolan stängd.

Undervisningen bedrivs på Tallidskolan och Fittjaskolan.

Nyanlända: svenska som andra språk år 1-3 och 4-6 Tallidsskolan
Nyanlända: svenska som andra språk år 7-9 Fittjaskolan
År 8:  svenska, svenska som andra språk eller matematik  Fittjaskolan
År 9: för särskild prövning i svenska, svenska som andra språk, matematik eller engelska Fittjaskolan

Lunch ingår och för elever som har långt till skolan gäller kommunens skolskjutsregler.

Observera att ansökan inte kommer att gälla om läraren inte godkänner den.​ Om du behöver hjälp med att ansöka eller är god man, vänligen vänd dig till ditt medborgarkontor. 

Medborgarcenter hittar du i centrumanläggningarna i Alby, Fittja, Hallunda och Tumba. 

Ordinarie öppettider
måndag 10.00-18.30
tisdag-torsdag 10-16.30
fredag 10.00-14.30

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2018
Barn & utbildning