Vattnet avstängt i Tumba, Vårsta och Grödinge mellan 9 och 15 onsdag den 26 april 2017

Stockholm Vatten måste akut reparera vattenledningen till Tumba. För boende och verksamma i Tumba, Vårsta och Grödinge kan problem med lågt vattentryck uppstå, eventuellt kan man bli utan vatten.

Stäng meddelande

Sommarskola

Kvinna med hatt på fält

Sommarskolan i Botkyrka 19 juni - 7 juli

Sista ansökningsdag 12 maj!
Sommarskolan riktar sig till grundskoleelever som går ut år 9 med ofullständigt betyg i svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik. Den riktar sig också till dig som går ut år 8.

För nyanlända elever år 1-9 finns det kurser i
svenska som andra språk.

Under tre intensiva veckor ger vi eleverna en
möjlighet att läsa in betyget som inte blev godkänt. Förra året lyckades 58% av
våra elever i år 9 som gick sommarskolan att få godkänt betyg. Om du går ut år 9
kan du bara läsa in ett ämne.

Sommarskolan är frivillig, det enda som behövs är
motivation och vilja.

Under sista veckan görs sedan ett obligatoriskt
prov för elever i år 9 och de som får godkänt blir behöriga att söka till
gymnasiet.

Eleverna går i skolan fem timmar om dagen, fem
dagar i veckan i tre veckor och har läxor efter lektionstid.  Närvaron
obligatorisk under dessa veckor. Måndag- fredag kl. 08.30-13.30

Undervisningen bedrivs på Grindtorpsskolan och
Fittjaskolan.

År 1-6 går på Grindtorpsskolan
Nyanlända år 7-9 går
på Fittjaskolan
År 9 för särskild prövning går
på Fittjaskolan

Lunch ingår och för elever
som har långt till skolan gäller kommunens skolskjutsregler.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2017
Barn & utbildning