Avgifter

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (dagmamma) betalas av dem som är folkbokförda på samma adress som barnet. Avgiften påverkas av antalet barn och av hushållets inkomster.

Avgiften räknas från första dagen på inskolningsperioden och är beräknad på hela året, du betalar därför även när barnet är ledigt.
Mellan 1 september och 31 maj minskas avgiften med 25 procent för barn mellan tre och fem år.

Maxtaxa

Kommunen tillämpar maxtaxa. Avgiften för ett barn är tre procent av inkomsten men enligt maxtaxa högst 1313 kr/månad.

Från och med 1 april 2016 gäller nya avgiftsnivåer vilket innebär höjd barnomsorgsavgift för dig som betalar maxtaxa. Höjningen beror på att Skolverket har indexerat inkomsttaket till 43 760 kr per månad för 2016.

Du kan ansöka om sänkt avgift om hushållets sammanlagda inkomst före skatt understiger 43760 kr i månaden. Du ändrar själv din/er inkomst i E-tjänsten.

Inkomstuppgifter

Barnomsorgsavgiftens storlek baseras på hushållets sammanlagda inkomster. Det är därför viktigt att uppgifterna är korrekta. Var noga med att meddela inkomstförändringar, detta kan du göra i e-tjänsten Klicka här för att komma till e-tjänsten.

Lämnar du inga inkomstuppgifter faktureras maxtaxa som du är skyldig att betala. Har inkomstuppgifterna lämnats efter första faktureringen korrigeras summan på nästkommande faktura.

Kommunen kontrollerar inkomstuppgifter upp till tre år bakåt i tiden. Du kan läsa mer om avgiftskontrollen genom att klicka här

Betala via autogiro eller E-faktura

Blanketten för autogiro hittar du genom att klicka här

E-faktura beställer du via din bank.

Vid gemensam vårdnad kan vårdnadshavare som är folkbokförda olika adresser begära att få var sin faktura. Medgivande krävs från båda vårdnadshavarna. Medgivadeblanketten kan du få om du besöker ditt medborgarkontor eller ringer

Kontakcenter på 08 530 610 00.

Om du har skuld

Har du skulder till kommunen kan du inte få plats i kommunens barnomsorg.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 april 2017
Barn & utbildning