Stäng meddelande

Avgifter

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (dagmamma) betalas av barnets vårdnadshavare. Avgiften påverkas av antalet barn och av vårdnadshavarnas inkomster.

Avgiften räknas från första dagen på inskolningsperioden och är beräknad på hela året, du betalar därför även när barnet är ledigt.

Maxtaxa

Kommunen tillämpar maxtaxa. Avgiften för ett barn i förskola
är tre procent av inkomsten men enligt maxtaxa högst 1382 kr/månad. Avgiften
för ett barn i fritids är två procent av inkomsten men enligt maxtaxa högst 922
kr/månad

Från och med 1 mars 2018 gäller nya avgiftsnivåer vilket innebär höjd barnomsorgsavgift för dig som betalar maxtaxa. Höjningen beror på att Skolverket har indexerat inkomsttaket till 46080 kr per månad för 2018.

Kommunen tillämpar maxtaxa. Avgiften för ett barn i förskola är tre procent av inkomsten men enligt maxtaxa högst 1382 kr/månad.

Förskola
Barn 1: 3% av inkomsten dock högst 1 382 kr/månad höjning 20 kr
Barn 2: 2% av inkomsten dock högst 922 kr/månad höjning 14 kr
Barn 3: 1% av inkomsten dock högst 461 kr/månad höjning 7 kr

Fritidshem
Barn 1: 2 % av inkomsten dock högst 922 kr/månad höjning 14 kr
Barn 2: 1 % av inkomsten dock högst 461kr/månad höjning 7 kr
Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 461 kr/månad höjning 7 kr

Du kan ansöka om sänkt avgift om hushållets sammanlagda inkomst före skatt understiger 46080 kr i månaden. Du ändrar själv din inkomst i E-tjänsten.

Här kan du läsa kommunfullmäktiges beslut om att höja maxtaxan: Tjänsteskrivelse

Delad Faktura

Delad faktura räknas ut i proportion till vårdnadshavarens inkomster. Detta Innebär att den vårdnadshavare som har lägst inkomst får en mindre del av fakturaavgiften. Den vårdnadshavare som har högst inkomst får en större del av fakturaavgiften.

Om den ena vårdnadshavaren ändrar sin inkomst påverkar det även den andra vårdnadshavarens fakturaavgift.

Inkomstuppgifter

Barnomsorgsavgiftens storlek baseras på vårdnadshavarnas inkomster. Det är därför viktigt att uppgifterna är korrekta. Var noga med att meddela inkomstförändringar, detta kan du göra i E-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen genomför varje år en retroaktiv avgiftskontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Betala via autogiro eller E-faktura

Blanketten för autogiro hittar du genom att klicka här

E-faktura beställer du via din bank.

 

 


Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 maj 2018
Barn & utbildning