• Störningsinformation: Vattenavstängning i Grödinge Läs mer

Avgifter

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (dagmamma) betalas av dem som är folkbokförda på samma adress som barnet. Avgiften påverkas av antalet barn och av hushållets inkomster.

Avgiften räknas från första dagen på inskolningsperioden och är beräknad på hela året, du betalar därför även när barnet är ledigt.

Under perioden juni-augusti görs inga avdrag med 25 % för barn födda 2011, 2012, 2013.

Maxtaxa

Kommunen tillämpar maxtaxa. Avgiften för ett barn i förskola
är tre procent av inkomsten men enligt maxtaxa högst 1362 kr/månad. Avgiften
för ett barn i fritids är två procent av inkomsten men enligt maxtaxa högst 908
kr/månad

Från och med 1 juli 2017 gäller nya avgiftsnivåer vilket innebär höjd barnomsorgsavgift för dig som betalar maxtaxa. Höjningen beror på att Skolverket har indexerat inkomsttaket till 45390 kr per månad för 2017.

Kommunen tillämpar maxtaxa. Avgiften för ett barn i förskola är tre procent av inkomsten men enligt maxtaxa högst 1362 kr/månad.

Barn 1: 3 procent av inkomsten dock högst 1 362 kr/månad
Barn 2: 2 procent av inkomsten dock högst 908 kr/månad
Barn 3: 1 procent av inkomsten dock högst 454 kr/månad

Du kan ansöka om sänkt avgift om hushållets sammanlagda inkomst före skatt understiger 45390 kr i månaden. Du ändrar själv din/er inkomst i E-tjänsten.

Delad Faktura

Delad faktura räknas ut i proportion till vårdnadshavarens inkomster. Detta Innebär att den vårdnadshavare som har lägst inkomst får en mindre del av fakturaavgiften. Den vårdnadshavare som har högst avgift får en större del av fakturaavgiften.

Om den ena vårdnadshavaren ändrar sin inkomst påverkar det även den andra vårdnadshavarens fakturaavgift.

Inkomstuppgifter

Barnomsorgsavgiftens storlek baseras på hushållets sammanlagda inkomster. Det är därför viktigt att uppgifterna är korrekta. Var noga med att meddela inkomstförändringar, detta kan du göra i e-tjänsten Klicka här för att komma till e-tjänsten.

Kommunen kontrollerar inkomstuppgifter upp till tre år bakåt i tiden. Du kan läsa mer om avgiftskontrollen genom att klicka här

Betala via autogiro eller E-faktura

Blanketten för autogiro hittar du genom att klicka här

E-faktura beställer du via din bank.

 

 


Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2018
Barn & utbildning