Stäng meddelande

Förskolor i kommunal regi

Förskolan är den första skolformen. Den vänder sig till barn från ett års ålder och fram till att barnet börjar förskoleklass vid sex års ålder.

Barnen i förskolan ska få en god pedagogisk verksamhet som är både rolig, trygg och lärorik. Förskolan är inte obligatorisk. Du väljer om ditt barn ska gå i förskola. Barn kan börja i förskolan vid olika åldrar och delta under olika lång tid. 
Nedan listas de kommunala förskolor som finns i Botkyrka.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Ametisten

Ametisten är en förskola med åtta avdelningar indelade i liten, mellan, stor. Barnen delas in i små grupper. Varje avdelning har en egen pedagogisk utvecklare. Ametisten ligger i Tumba

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Anemonen

Förskolan har cirka 150 barn fördelade på åtta avdelningar. Fyra riktade still barn mellan ett och tre år, övriga mot barn i åldrarna tre till fem år. Anemonen ligger i Norsborg

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Aspen

Förskolan Aspen har sex avdelningar och ligger i Norsborg.                                  

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Bikupan

På Bikupan går cirka 40 barn som är indelade i tre olika grupper. Bikupan ligger i Tullinge.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Björkbacken

Förskolan Björkbacken ligger i Tumba och har tre avdelningar. Varje avdelning har en pedagogiskt ansvarig lärare

 

 

 

 

 

 

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Björkstugan

Förskolan Björkstugan består av fyra avdelningar som i sin tur är indelade i två block: Lilla Blocket (1-3 år) och Stora Blocket (3-5 år). Björkstugan ligger i Tumba.                                                

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Blåsippan

Blåsippan ligger i Karsby International Schools lokaler och har, som skolan, internationell inriktning. Huvudspråken är svenska och engelska.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Bäverhyddan

Bäverhyddan ligger i Tullinge och är en förskola för barn i åldrarna 1-5 år.

 

 

 

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Diamanten

Diamanten erbjuder språkgrupp på finska. förskolan ligger i Tumba.                                              

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Tranan

Förskolan består av fyra avdelningar. På varje avdelning arbetar minst tre pedagoger med barn i åldersgrupperna 1-3 år och 3-5 år.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Fröhuset

Förskolan Fröhuset i Tullinge har plats för drygt 100 barn. Här finns tre avdelningar för barn indelade efter ålder.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Granen

KOMPLETTERA                               

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Grindstugan

Förskolan Grindstugan i Tullinge har tre storavdelningar för barn i åldrarna ett till sex år.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Hjorten

Förskolan Hjorten i Tumba har en avdelning för de yngre och två för de lite äldre barnen. Här går barn mellan ett och fem år.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Humlan

Förskolan Humlan i Fittja har fyra avdelningar för barn mellan ett och tre år och fem storbarnsavdelningar för åldrarna tre till sex år.                              

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Karlavagnen

Förskolan Karlavagnen i Tullinge har sex avdelningar. Två för barn 1-2 år, två för barn 2-4 år och två för 4-5 åringar.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Kungstäppan

Förskolan Kungstäppan i Tumba består av fyra arbetslag/avdelningar med två avdelningar för barn 1-3 år och två för barn mellan tre och fem år.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Kärrspiran

Förskolan Kärrspiran i Tumba har fem avdelningar för barn mellan tre och fem år och fyra avdelningar för barn mellan ett och tre år. Här finns också avdelningen Ut och Njut.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Luna

Förskolan Luna har sex avdelningar med plats för totalt 110 barn i åldrarna ett till fem år. Förskolan är relativt nybyggd och ligger i Riksten.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Lysmasken

Förskolan har fem avdelningar. På varje avdelning arbetar minst tre pedagoger. Lysmasken är belägen på Tallidsskolans gård.                             

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Lövholmen

Förskolan Lövholmen i Tumba har två avdelningar för barn mellan ett och fem år

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Myran

Förskolan Myran i Fittja har åtta arbetslag, indelade för yngre och äldre barn. Totalt går här cirka 150 barn

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Myrstacken

Förskolan Myrstacken i Tullinge har plats för cirka 80 barn. Ett arbetslag för barn 1-3 år och ett för 3-5 åringar.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Måsen

Förskolan Måsen ligger i Alby och har plats för cirka 140 barn fördelade mellan åtta avdelningar. Fyra av dessa är för barn i åldrarna ett till tre år, övriga för 3-5-åringar

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Nackdala

Förskolan Nackdala har sex avdelningar och ligger i Tumba.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Nova

Förskolan Nova har plats för 115 barn som åldersvis är fördelade mellan sex avdelningar. Nova ligger i Riksten, Tullinge.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Nyängsgården

Nyängsgården, förskolan i Centrum – förskolan nära dig!
Vi har åtta avdelningar renoverade 2013-2014 och plats för cirka 140 barn

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Prästkragen

Förskolan Prästkragen arbetar utifrån fyra grundverksamheter och fyra fördjupnings-verksamheter. Här finns också särskilda utepedagoger. Prästkragen ligger i Norsborg.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Ringblomman

Förskolan Ringblomman ligger på Humlevägen 5 i Norsborg.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Rodret

Förskolan Rodret är en mindre förskola där vi arbetar utifrån ett enda stort arbetslag. Pedagogerna förflyttar sig i miljöerna tillsammans med barnen utifrån deras val och intressen. Rodret ligger i Tulllinge

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Römossen

Förskolan Römossen i Tullinge har fyra avdelningar där barnen går tillsammans med jämnåriga kamrater. Vi har cirka 75 barn i åldrarna ett till sex år                                 

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Skäcklinge gård

Förskolan Skäcklinge Gård i Tumba har två avdelningar, en för barn mellan ett och tre år och en tre till fem år.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Solliden

Förskolan Solliden i Tullinge består av tre avdelningar. Barnen på alla avdelningar är mellan ett och fem år.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Svalan

Förskolan Svalan har nio avdelningar. Fyra av dessa är för barn mellan ett och tre år, övriga är syskonavdelningar för barn tre till fem år.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Staren

Förskolan Staren har plats för cirka 150 barn fördelade mellan åtta avdelningar.​ Det finns fyra avdelningar för barn mellan ett och tre år och fyra avdelningar för barn tre till fem år.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Sörgården

Förskolan Sörgården i Tullinge har sju avdelningar som arbetar i två spår. Här går barn mellan ett och fem år.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Trollet

Förskolan Trollet har sex avdelningar. Tre av dessa för barn mellan ett och tre år, två för barn tre till fem år och en avdelning för barn mellan ett och fem år.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Tunnlandsgården

Förskolan Tunnlands-gården i Tumba har fyra avdelningar. Två av dessa för barn mellan ett och tre år, övriga för barn tre till fem år

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Ugglan

Ugglan är en förskola för barn i åldrarna ett till fem år. Vi har vår utgångspunkt i förskolans läroplan (Lpfö 98 rev. 2010) och Barnkonventionen.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Violen

Förskolan Violen har två avdelningar med barn i åldrarna ett till fem år. Violen ligger i Norsborg.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Vitsippan (före detta Vallmon)

Förskolan Vitsippan ligger på Timotejvägen 18 i Norsborg.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Vreta

Förskolan Vreta består för närvarande av fem avdelningar, indelade i åldersgrupperna 1-3 åringar och 3-5 åringar

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Älvan

Förskolan Älvan består av sex avdelningar. Tre för barn mellan ett och tre år, övriga för barn tre till fem år

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Ängsgården

Förskolan Ängsgården i Tumba består av fem avdelningar. Två avdelningar för barn mellan ett och tre år, en för barn tre till fyra år och ytterligare två för barn mellan fyra och fem år.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Örtagården

Förskolan Örtagården i Tumba består av fem avdelningar. Två avdelningar för barn mellan ett och tre år, en för barn tre till fyra år och ytterligare två för barn mellan fyra och fem år.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Kometen

Förskolan Kometen ligger på Friluftsvägen bakom Rikstens skola

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 augusti 2018
Barn & utbildning