Vattnet avstängt i Tumba, Vårsta och Grödinge mellan 9 och 15 onsdag den 26 april 2017

Stockholm Vatten måste akut reparera vattenledningen till Tumba. För boende och verksamma i Tumba, Vårsta och Grödinge kan problem med lågt vattentryck uppstå, eventuellt kan man bli utan vatten.

Stäng meddelande

Boende och resor

Du som studerar på gymnasieskolan kan få bidrag för boende och resor. Om du har mer är sex mil till skolan och bor inackorderad kan du få inackorderingstillägg. Om du har mer är sex km till skolan har du rätt till terminskort.

Terminskort

Om du bor mer än sex km från skolan har du rätt till terminskort. Terminskortet får du normalt vid skolstart på din gymnasieskola, fråga på expeditionen om du inte har fått något skolkort.

Genom Botkyrka kommun får du terminskort som gäller dagtid. Vill du ha terminskort som även gäller under kvällar och helger kan du själv köpa ett tillägg till kortet hos SL.

Skol​skjuts

Eftersom gymnasieskolan är en frivillig skolform finns ingen skolskjuts att få.

Om du går på gymnasiesärskolan söker du skolskjuts hos utbildningsförvaltningen.

Blanketten hittar du här​länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Färdtjänst

Färdtjänsten ansvarar för resor till och från skolan om du har en funktionsnedsättning.

Klicka här för att läsa mer.​länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägget är ett bidrag till dina kostnader för boende och hemresor. Tillägget betalas ut från september till maj och du får ingen retroaktiv ersättning. Tillägget är 1/30 av basbeloppet. Det motsvarar 1 477 kronor/månad år 2016.

Observera att du bara kan få inackorderingstillägget om du är förstahandsantagen till din utbildning.

​Du söker inackorderingstillägg hos kommunen

Du kan söka inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år om du är folkbokförd i Botkyrka, har minst 6 mil mellan hem och skola och studerar på en kommunal gymnasieutbildning.

Vilka regler gäller för att du skall beviljas inackorderingstillägg?

 • Du ska vara folkbokförd i Botkyrka kommun.
 • Du ska vara förstahandsmottagen till ett nationellt program eller gå riksrekryterande utbildning
 • vara under 20 år (du kan få bidraget till och med vårterminen det år du fyller 20 år).
 • Inackorderingstillägg kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig väg behöver inackordera dig på studieorten, resvägens längd måste dock vara minst 60 km. Ersättningens storlek är (1/30 av basbeloppet).
 • Du kan få inackorderingstillägg om avståndet är mindre än 60 km men restiden till skolan överstiger 2 timmar enkel resa.
 • För att du skall få inackorderingstillägg krävs att du studerar på heltid. Med heltidsstudier menas att din utbildning omfattar all schemabunden undervisning för programmet/kursen
 • Du kan inte få både resebidrag och inackorderingstillägg samtidigt, endast ett bidrag utgår.

Du kan inte få inackorderingstillägg om:

 • du studerar på ett introduktionsprogram ,
 • du samtidigt får resebidrag,
 • du studerar i utlandet.

Skicka din ansökan till: Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen, 147 85 Tumba. Du måste ansöka om inackorderingstillägg för varje nytt läsår.

Inackorderingstillägg för dig som går på en gymnasial friskola

Du som studerar på en fristående skola söker inackorderingstillägg hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN). En länk till deras sida hittar du till höger.

Information om nya rutiner för utbetalning av inackorderingstillägg och reseersättning

Från och med årsskiftet 2015/2016 har nya rutiner för utbetalning av inackorderingstillägg införts på Botkyrka kommun. Numera används Swedbanks Lön- och Utbetalningstjänst för utbetalningarna. Tjänsten används oavsett i vilken bank du som vårdnadshavare har ditt bankkonto.

Om du inte redan använder dig av Swedbanks utbetalningstjänst t.ex. för lön, pension, studiestöd eller andra utbetalningar från företag, myndigheter och kommuner behöver du anmäla det bankkonto som du vill få in inackorderingstillägget på till Swedbanks kontoregister. Se instruktioner nedan.

– Alternativ 1 Gå in på www.swedbank.se/kontoregister​länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och anmäl ditt kontonummer till Swedbanks kontoregister. Du kan göra det med eller utan e-legitimation. Om du har konto hos Swedbank eller Sparbankerna tar det ca 2 dagar. För andra banker kan det ta upp till 14 dagar om du inte använder e-legitimation.

– Alternativ 2 Gå in på ett Swedbankkontor eller på den bank där du har ditt bankkonto och be dem att anmäla ditt konto till Swedbanks kontoregister. Glöm inte att ta med godkänd ID-handling.

Om du inte redan har anmält eller inte hinner anmäla ett bankkonto i kontoregistret kommer utbetalningarna att ske via en utbetalningsavi som skickas till din hemadress. Avin kan lösas in mot en avgift hos Swedbanks kontor alternativt hos butiker som är anslutna till Clearon (f.d. Kuponginlösen). På avin kan du också ange till vilket kontonummer du önskar få framtida utbetalningar till. Observera att det då kan ta upp till fyra veckor innan anmälan är registrerad.

Utbetalningarna av inackorderingstillägg kommer att ske till det personnummer och konto som registreras i kontoregistret hos Swedbank och inte det bankkonto som angivits som betalningsmottagaren på ansökan för inackorderingstillägget om det skulle vara ett annat.

Observera att en ändring av befintliga uppgifter i kontoregistret kan medföra att andra utbetalningar som styrs av denna, t.ex. löneutbetalning, kan påverkas. Observera även att Botkyrka kommun i dagsläget inte kan betala ut inackorderingsbidrag på annat sätt än kontoinsättning via Swedbanks Lön- och Utbetalningstjänst eller utbetalningsavi.

Har du frågor?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta expeditionen på din skola eller kommunens kontaktcenter.

Ändrade förhållande och anmälningsskyldighet

Beslut om inackorderingstillägg grundar sig på de uppgifter som du lämnar i ansökan. Om du tar emot inackorderingstilllägg utan att ha rätt till det blir du skyldig att betala tillbaka beloppet. För att undvika återkrav är det därför viktigt att du anmäler till Utbildningsförvaltningen om du

 • avbryter studierna
 • byter skola
 • minskar din studieomfattning från heltid till deltid
 • flyttar hem
 • flyttar till annan kommun

Personuppgiftslagen

Personuppgifterna i ansökan om inackorderingstillägg kommer att registreras i enlighet med PUL personuppgiftslagen som underlag för utbetalning av in-ackorderingsillägg.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 februari 2017
Barn & utbildning