Boende och resor

Du som studerar på gymnasieskolan kan få bidrag för boende och resor. Om du har mer är sex mil till skolan och bor inackorderad kan du få inackorderingstillägg. Om du har mer är sex km till skolan har du rätt till terminskort.

Terminskort

Om du bor mer än sex km från skolan har du rätt till terminskort. Terminskortet får du normalt vid skolstart på din gymnasieskola, fråga på expeditionen om du inte har fått något skolkort.

Genom Botkyrka kommun får du terminskort som gäller dagtid. Vill du ha terminskort som även gäller under kvällar och helger kan du själv köpa ett tillägg till kortet hos SL.

Skol​skjuts

Eftersom gymnasieskolan är en frivillig skolform finns ingen skolskjuts att få.

Om du går på gymnasiesärskolan söker du skolskjuts hos utbildningsförvaltningen.

Färdtjänst

Färdtjänsten ansvarar för resor till och från skolan om du har en funktionsnedsättning.

Klicka här för att läsa mer.​länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägget är ett bidrag till dina kostnader för boende och hemresor. Tillägget betalas ut från september till maj och du får ingen retroaktiv ersättning. Tillägget är 1/30 av basbeloppet. Det motsvarar 1 483 kronor/månad år 2017.

Observera att du endast kan få inackorderingstillägget om du är förstahandsantagen till din utbildning.

​Du söker inackorderingstillägg hos kommunen

Du kan söka inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år om du är folkbokförd i Botkyrka, har minst 6 mil mellan hem och skola och studerar på en kommunal gymnasieutbildning. Ersättning betalas ut till myndig elev, annars till vårdnadshavare.

Vilka regler gäller för att du skall beviljas inackorderingstillägg?

 • Du ska vara folkbokförd i Botkyrka kommun.
 • Du ska vara förstahandsmottagen till ett nationellt program eller gå riksrekryterande utbildning
 • vara under 20 år (du kan få bidraget till och med vårterminen det år du fyller 20 år).
 • Inackorderingstillägg kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig väg behöver inackordera dig på studieorten, resvägens längd måste dock vara minst 60 km. Ersättningens storlek är (1/30 av basbeloppet).
 • Du kan få inackorderingstillägg om avståndet är mindre än 60 km men restiden till skolan överstiger 2 timmar enkel resa.
 • För att du skall få inackorderingstillägg krävs att du studerar på heltid. Med heltidsstudier menas att din utbildning omfattar all schemabunden undervisning för programmet/kursen
 • Du kan inte få både resebidrag och inackorderingstillägg samtidigt, endast ett bidrag utgår.

Ersättning betalas ut till myndig elev, annars till vårdnadshavare.
Ersättning ges ej retroaktivt.

Du kan inte få inackorderingstillägg om:

 • du studerar på ett introduktionsprogram,
 • du samtidigt får resebidrag,
 • du studerar i utlandet.

Du som studerar på en fristående skola söker inackorderingstillägg hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Information om nya rutiner för utbetalning av inackorderingstillägg och reseersättning

Botkyrka kommun byter bank från Swedbank till Nordea den 1 juni 2017.

För att ersättning ska kunna betalas ut till ditt konto måste du som vårdnadshavare eller myndig elev anmäla kontonummer till Nordea via Botkyrka kommuns e-tjänst https://service.botkyrka.se/BKI2länk till annan webbplats

Utbetalningar som inte har ett föranmält konto betalas ut via en avi.

Ersättning betalas ut till myndig elev, om eleven inte är myndig så betalas inackorderingstillägg ut till vårdnadshavare.

Skicka din ansökan till:

Botkyrka kommun
Utbildningsförvaltningen
147 85 Tumba.

Du måste ansöka om inackorderingstillägg för varje nytt läsår.

Bidrag för resor till annan studieort

Du kan söka ersättning för dina resor, om du studerar på annan ort (utanför Stockholms län) och pendlar mellan hemmet och studieorten. Detta gäller för dig som:

- är folkbokförd i Botkyrka kommun,

- är antagen till gymnasieutbildning till och med det första kalenderhalvåret då du fyller 20 år,

- du betalar dina resor själv. Du måste skicka in kvitton på utlagda belopp för resorna.

Maxbelopp 1/30 av basbelopp (2017: 1493 kr/mån)

Ändrade förhållande och anmälningsskyldighet

Beslut om inackorderingstillägg grundar sig på de uppgifter som du lämnar i ansökan. Om du tar emot inackorderingstillägg utan att ha rätt till det blir du skyldig att betala tillbaka beloppet. För att undvika återkrav är det därför viktigt att du anmäler till Utbildningsförvaltningen om du

 • avbryter studierna
 • byter skola
 • minskar din studieomfattning från heltid till deltid
 • flyttar hem
 • flyttar till annan kommun

Personuppgiftslagen


Personuppgifterna i ansökan om inackorderingstillägg kommer att registreras i enlighet med PUL personuppgiftslagen som underlag för utbetalning av inackorderingsillägg.Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2017
Barn & utbildning