Stäng meddelande

Elevhälsa

Alla elever i Botkyrka kommuns grund och gymnasieskolor erbjuds kostnadsfri elevhälsa. Varje skola har tillgång till skolsköterska samt vid behov skolläkare.

Enligt skollagen 2010:800 ska det i alla skolor finnas Elevhälsa, där skolhälsovården utgör elevhälsans medicinska insatser.

Skolhälsovården arbetar i första hand hälsofrämjande och förebyggande för att bevara elevernas fysiska och psykiska hälsa. Tillsammans med hemmet främja barnets harmoniska utveckling och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan stödjer elever med behov av särskilt stöd.

Skolsköterskan genomför bland annat hälsobesök med samtal och hälsokontroller samt vaccinationer. Tid till skolläkare bokas via skolsköterskan.

Skolsköterskan

Till skolsköterskan kan du vända dig om du har frågor kring din hälsa eller utveckling, om du mår fysiskt eller psykiskt dåligt eller känner av stress. Du kan även fråga om råd vad gäller sex- och samlevnad eller har frågor som rör tobak, alkohol och droger.

Sekretess

Elevhälsans personal har tystnadsplikt och omfattas av samma sekretessregler som annan sjukvårdspersonal. Alla som arbetar inom elevhälsan har dessutom anmälningsplikt. Det innebär att om vi får reda på att en elev far illa så har vi skyldighet att anmäla det till socialtjänsten. Då måste tystnadsplikten brytas.

Elevhälsa

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Rektor har ansvar för att en elevs behov av särskilt stöd utreds.

Kontakt:

Gå in på respektive skolas hemsida för mer information. De hittar du genom att klicka på länkarna till höger på sidan.

Övergripande skolhälsovård kontaktas via kommunens växel: 08-530 610 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 augusti 2019
Barn & utbildning