Stäng meddelande

Var kan jag söka utbildning?

Du som bor i Botkyrka och är behörig till ett nationellt program kan söka till alla gymnasieskolor i Stockholms län. Antagningen sker på samma villkor för alla sökande elever som är bosatta i länet.

Elever vid Tumba gymnasium

Elever vid Tumba gymnasium

Om det är fler sökande än platser på en utbildning, är det betygen och meritvärdet som avgör vem som kommer in.

Du kan också söka till gymnasieskolor i hela landet som har riksintag samt till alla friskolor. Antagningen sker på samma villkor för alla sökande elever oavsett var de bor i landet.

Du kan även söka till en gymnasieskola i en annan kommun utanför Stockholms län som inte har riksintag. Du blir då antagen i mån av plats. Prata med din SYV om vad som gäller.

Om du inte har behörighet till gymnasiet

Om du ännu inte har gymnasiebehörighet kan du läsa in dina grundskolebetyg på ett introduktionsprogram. Utbildningen är på heltid och du följer en individuell studieplan. Målet är att du ska bli behörig till att kunna söka till ett nationellt program på gymnasiet.

Om du vill veta mer om introduktionsprogrammen kan du tala med studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 november 2018
Barn & utbildning