Vattnet avstängt i Tumba, Vårsta och Grödinge mellan 9 och 15 onsdag den 26 april 2017

Stockholm Vatten måste akut reparera vattenledningen till Tumba. För boende och verksamma i Tumba, Vårsta och Grödinge kan problem med lågt vattentryck uppstå, eventuellt kan man bli utan vatten.

Stäng meddelande

Mottagningsenhet för nyanlända barn & ungdomar som söker skola i Botkyrka kommun

Nyanlända i åldrarna 6-19 år, med bostadsadress eller folkbokföringsadress i Botkyrka kommun, ska vägledas till skola via oss på Mottagningsenheten.

Den blivande eleven med vårdnadshavare/god man kallas till två kartläggande samtal:

1. I det första samtalet (introduktionssamtalet) ger vi information om svenska skolan, tar uppgifter om barnets tidigare erfarenheter av skola, samt hjälper till med val av skola.

2. I det andra samtalet (hälsosamtalet) sker en hälsokartläggning med skolsköterska.

Därefter får en del av barnen börja i Mottagningsenhetens Startgrupp för inledande undervisning i svenska. Lärarna genomför underhand, med hjälp av modersmålslärare eller tolk, kartläggningar av barnens kunskaper (litteracitet och numeracitet). Efter tiden i Startgruppen (vanligen 2-8 veckor) placeras barnen i ordinarie skolor i kommunen.

En del barn vägleds dock direkt till en skola efter de inledande samtalen, utan att först delta i Startgruppens verksamhet. Detta gäller företrädesvis barn i förskoleklassålder (6-åringar) och ungdomar i gymnasieålder.

Ansökan om skola görs på plats hos oss på Mottagningsenheten för nyanlända, eller genom att fylla i ansökan och mejla eller posta den till oss.

KONTAKTER

Bernadette Said, administratör och handläggare av nya ansökningar
bernadette.said@botkyrka.se
Telefon. 0701-82 32 72

Sandi Danial, studie- och yrkesvägledare
sandi.danial@botkyrka.se
08-530 624 37

Sten-Åke Domeij, rektor
sten.domeij@botkyrka.se
08-530 630 65

HITTA TILL OSS

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2017
Barn & utbildning