Ansök till vuxenutbildning

Ansökan till grundläggande och gymnasial utbildning gör du genom att klicka på länken nedan. Glöm inte att styrka dina förkunskaper och skicka in betygskopior tillsammans med din ansökan.

Alla grundläggande kurser startar inte i alla perioder. Om du inte hittar den kurs du söker kontakta vägledningsenheten på Botkyrka Vuxenutbildning.

2017

Period 4: Grundläggande och gymnasiala kurser samt kurspaket går att söka från 24 april 2017 till 24 maj 2017. Kursstart 7 augusti 2017.

Period 5: Grundläggande och gymnasiala kurser samt kurspaket går att söka från 24 juli 2017 till 23 augusti 2017. Kursstart 16 oktober 2017.

2018

Period 1: Grundläggande och gymnasiala kurser samt kurspaket går att söka från 9 oktober 2017 till 8 november 2017. Kursstart 8 januari 2018.

Period 2: Grundläggande och gymnasiala kurser samt kurspaket går att söka från 18 december 2017 till 24 januari 2017. Kursstart 19 mars 2018.

Period 3: Grundläggande och gymnasiala kurser samt kurspaket går att söka från 12 februari 2018 till 21 mars 2018. Kursstart 28 maj 2018.

Period 4: Grundläggande och gymnasiala kurser samt kurspaket går att söka från 23 april 2018 till 23 maj 2018. Kursstart 6 augusti 2018.

Behöver du göra ett nivåtest?

Du kan göra ett nivåtest om du saknar betyg i svenska, engelska eller matematik för att ta reda på vilken kurs du bör läsa Detta gäller för dig som ska läsa grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning.

Nivåtest är kostnadsfritt.

Om du vill göra ett nivåtest behöver du kontakta vägledningsenheten på Botkyrka Vuxenutbildning, för mer information och anmälan.

Är du i behov av särskilt stöd?

Om du är i behov av särskilt stöd i dina studier ska du kontakta skolan som du blivit antagen till så att de kan hjälpa dig med dina behov. Några exempel på svårigheter och funktionsnedsättningar som kan påverka dina studier:

 • Läs- och skrivsvårigheter
 • Koncentrationssvårigheter, svårigheter med struktur och planering
 • Rörelsehinder, synskada, hörselskada
 • Smärtproblematik
 • Social fobi, depression, ångest
 • Diabetes, epilepsi och andra sjukdomar
 • Tal-och språkstörning
 • Specifika matematiksvårigheter
 • Diagnostiserade funktionsnedsättningar som dyslexi, ADHD, ADD
 • Aspergers syndrom, bipolär sjukdom med flera
 • Andra svårigheter i lärandesituationer​
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2017
Barn & utbildning