Ansök till vuxenutbildning

Ansökan till grundläggande och gymnasial utbildning gör du genom att klicka på länken nedan. Glöm inte att styrka dina förkunskaper och skicka in betygskopior tillsammans med din ansökan.

Alla grundläggande kurser startar inte i alla perioder. Om du inte hittar den kurs du söker kontakta vägledningsenheten på Botkyrka Vuxenutbildning.

Period 1: Grundläggande och gymnasiala kurser samt kurspaket går att söka från 14 oktober 2015* till 11 november 2015*. Kursstart 11 januari 2016.

Period 2: Grundläggande och gymnasiala kurser samt kurspaket går att söka från 21 december 2015* till 27 januari 2016*. Kursstart 21 mars 2016.

Period 3: Gymnasiala kurser samt kurspaket går att söka från 15 februari 2016* till 23 mars 2016*. Kursstart 30 maj 2016.

Period 4: Grundläggande och gymnasiala kurser samt kurspaket går att söka från 27 april 2016* till 25 maj 2016*. Kursstart 8 augusti 2016.

Period 5: Grundläggande och gymnasiala kurser samt kurspaket går att söka från 25 juli 2016* till 24 augusti 2016*. Kursstart 17 oktober 2016.

Behöver du göra ett nivåtest?

Du kan göra ett nivåtest om du saknar betyg i svenska, engelska eller matematik för att ta reda på vilken kurs du bör läsa Detta gäller för dig som ska läsa grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning.

Nivåtest är kostnadsfritt.

Om du vill göra ett nivåtest behöver du kontakta vägledningsenheten på Botkyrka Vuxenutbildning, för mer information och anmälan.

Är du i behov av särskilt stöd?

Om du är i behov av särskilt stöd i dina studier ska du kontakta skolan som du blivit antagen till så att de kan hjälpa dig med dina behov. Några exempel på svårigheter och funktionsnedsättningar som kan påverka dina studier:

 • Läs- och skrivsvårigheter
 • Koncentrationssvårigheter, svårigheter med struktur och planering
 • Rörelsehinder, synskada, hörselskada
 • Smärtproblematik
 • Social fobi, depression, ångest
 • Diabetes, epilepsi och andra sjukdomar
 • Tal-och språkstörning
 • Specifika matematiksvårigheter
 • Diagnostiserade funktionsnedsättningar som dyslexi, ADHD, ADD
 • Aspergers syndrom, bipolär sjukdom med flera
 • Andra svårigheter i lärandesituationer​
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2017
Barn & utbildning