Stäng meddelande

Lärvuxcenter

Särskild utbildning för vuxna som fyllt 20 år och som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Vi har olika kurser och en lärlingsutbildning som du kan välja mellan. Vi tar mot elever från Botkyrka, Huddinge, Södertälje, Salem och Nykvarn.

Sökperioder

Det finns fyra olika starttillfällen per år för att börja en kurs: januari, mars, augusti och oktober. Lärlingsutbildningen har kursstart i januari och augusti.

Intresseanmälan och ansökningsblanketter

Du kan anmäla ditt intresse till oss så kontaktar vi dig. Du kan även ansöka direkt till oss, nedan hittar du ansökningsblanketter:

Du anmäler ditt intresse via vår E-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du hittar ansökningsblankett till våra kurser här

Du hittar ansökningsblankett till lärlingsutbildningen genom att klicka här


Läs mer om våra kurser och lärlingsutbildning nedan!

Svenska

Lär dig vardagliga hälsnings-, avskeds- och artighetsfraser, frågor och svar, samtal om vardagliga ämnen
 • enklare presentationer
 •  


Svenska som 
andraspråk

Läsa, förstå och reflektera över olika texter, skriva texter för olika syften och mottagare, bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier.
 • söka och värdera information från olika källor.

Matematik

De fyra räknesätten, förstå tid och olika tidsbegrepp, förstå pengars värde och hur pengar kan växlas, att lösa matematiska vardagliga problem med huvudräkning, skriftilga metoder och minriräknare

Samhällskunskap

Grundläggande mänskliga rättigheter och skyldigheter, demokrati och politik, hur det svenska samhället fungerar


Engelska

Vardagliga hälsnings-, avskeds- och artighetsfraser, samtal om vardagliga ämnen, enklare presentationer


Geografi

Namn och läge på olika länder och platser i världen, hur vi påverkar miljön och hur vi kan bidra till en hållbar utveckling, kontinenternas och världshavens lägen
 • kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler


Trafikantkunskap

Trafikmiljöer och trafiksituationer, trafikregler, behörigheter som krävs för att framföra olika fordon

 • risker och ansvar i trafiken
 • trafikens påverkan på miljön.

Historia

Historiska gestalter, händelser och tidsperioder i Sverige från forntid till nutid, några betydelsefulla historiska personer i svensk historia

 • andra världskriget och hur det har påverkat och fortfarande påve

Naturkunskap

Växter, djur och sambanden mellan organismerna och miljön i ett ekosystem, människans beroende av och påverkan på ekosystemen, energikällor, energianvändning och klimatpåverkan

Digital kompetens

Utvecklingen av informationssamhället, olika tekniska plattformar – datorer, surfplattor, smartphones, text- och bildbehandling
 • internetbaserade tjänster

Hem- och konsumentkunskap (Uppdatering: denna kurs är inte sökbar)

Recept och instruktioner, hur de kan läsas och följas, matlagning och bakning, redskap och teknisk utrustning som används vid bakning, matlagning och andrauppgifter i hemmet

 • hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel


Estetisk verksamhet

Olika estetiska uttrycksformer som t ex måla, teckna, musik, arbetsgången i den skapande processen, från idé till färdig gestaltning, några stilar och genrer inom nutida och historiska estetiska uttrycksformer
 • centrala begrepp som används inom de estetiska uttrycksformerna, till exempel scenografi, akvarell och orkester

Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildningen ger dig en möjlighet att lättare komma ut i arbetslivet och få anställning. Du får praktiskt lärande (praktik) ute på arbetsplatser och teoretiskt lärande hos oss i skolan. Då får du också en möjlighet till att vara en del av sa

 • internetbaserade tjänster
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 mars 2020
Barn & utbildning