Stäng meddelande

Så här arbetar vi

På Botkyrka Vuxenutbildning arbetar vi efter den nationella läro-och kursplanen, Botkyrka kommuns mål- och budgetplan samt vår egen ettåriga mål- och budgetplan. Vi utvärderar vårt arbete kontinuerligt på operativ, taktisk och strategisk nivå.

Läroplanerna

Regeringen fattar beslut om vad som ska gälla genom de nationella läroplanerna. I läroplanerna anges de nationella mål och riktlinjer som ska gälla för verksamheterna. Vår huvuduppgift är att följa läroplanen.

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår pedagogik och vårt arbetsätt. Målet är att våra studerande ska få kunskaper och nätverk för att studera vidare alternativt bli anställningsbara och komma in på arbetsmarknaden.

Mål och budget

I planen för mål och budget fastställer Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden hur Botkyrka Vuxenutbildning ska arbeta utifrån de nationella läroplanerna och kommunens politiska prioriteringar under kommande år.

Utifrån nämndens ettårsplan gör Botkyrka Vuxenutbildning varje år en plan för mål och budget. I denna plan beskrivs mer i detalj vad Botkyrka Vuxenutbildning kommer att arbeta med och fokusera på under året.

Kvalitetsuppföljning

Uppföljning av verksamhetsplanen (Mål och budget) sker tre gånger om året.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2019
Barn & utbildning