Stäng meddelande

Familjedaghem i kommunal regi

I ett familjedaghem arbetar en dagbarnvårdare i sitt eget hem med en grupp barn i åldern 1–6 år.

Familjedaghemmet ska stimulera barnets utveckling och lärande och erbjuda barnet en trygg omsorg. Dagbarnvårdarna arbetar i arbetslag där tre till fyra dagbarnvårdare ingår. Dagbarnvårdarna samarbetar med barnen i grupper. I grupperna lär barnen känna varandra och alla dagbarnvårdarna.

I menyvalet här intill kan du se vilka familjedaghem som finns i kommunal regi.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 december 2019
Barn & utbildning