Stäng meddelande

Familjedaghem

I ett familjedaghem arbetar en dagbarnvårdare i sitt eget hem med en grupp barn i åldern 1–6 år. Här kan du se vilka familjedaghem som finns i kommunen

Familjedaghemmet ska stimulera barnets utveckling och lärande och erbjuda barnet en trygg omsorg.  
Dagbarnvårdarna arbetar i arbetslag där tre till fyra dagbarnvårdare ingår. Dagbarnvårdarna samarbetar med barnen i grupper. I grupperna lär barnen känna varandra och alla dagbarnvårdarna.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2019
Barn & utbildning