Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Föräldrakooperativ förskolan Kotten

 Förskolan är belägen i natursköna Segersjö, Uttran, nära Tumba med närhet till kollektivtrafik.

Om oss

Botkyrka Intresseförening för Montessoripedagogik, BoMo, även kallad Montessoriförskolan Kotten, grundades 1986. Förskolan drivs som en fristående verksamhet, ett föräldrakooperativ, där anställd personal sköter den pedagogiska verksamheten.

Vi är en liten förskola med stort hjärta, där alla i arbetslaget är engagerade och strävar efter fortsatt utveckling av utbildningen för att främja möjligheterna för barn att utvecklas och lära.

Förskolan har två avdelningar, Lillkotten och Storkotten, med plats för sammanlagt 30 barn och åtta anställda med kompetens och erfarenhet. Vi har tätt med personal särskilt under de mest aktiva tiderna på dagen.

Förskolans lokaler inbjuder till nära samarbete, där alla barn blir sedda av all personal och ligger på nederplan med härligt ljusinsläpp. Vår kuperade gård angränsar till den mysiga skogen som vi ofta gör utflykter till. Förskolans gård inspirerar till både utforskande och lek, med närhet till naturen.

Så här arbetar vi

Kotten är en montessoriinspirerad förskola med ett inkluderande arbetssätt där vi ser till barnens bästa med vision att det ska finnas ett tydligt barnperspektiv i alla moment i utbildningen.

Vi tror på barnet och dess förmåga samt har fokus på att ge barnet tid att utvecklas i sin egen takt genom att vi följer barnens rytm och behov.

När vi planerar utbildningen så vägs barnens perspektiv in i utformningen av aktiviteterna utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö 18).s intentioner och barnens intressen och önskemål.

Vi har ett väl genomtänkt och etablerat arbetssätt där vi erbjuder många olika aktiviteter relaterade till Läroplan för förskolan (Lpfö 18):s olika målområden under hela dagen, där vi erbjuder inspirerande och lustfyllt lärande i relation till förskolans uppdrag enligt nationella styrdokument.

För dig som förälder innebär ett föräldrakooperativ en nära samverkan och goda möjligheter att engagera dig i ditt barns vardag.

Om du är intresserad av vår förskola kontakta oss för ett personligt informationsmöte.

Öppettider

Våra öppettider är kl. 7.30–16.30

Kontakt:

Rektor Johanna Höglund
08-530 313 80
johanna@bomo.nu
bomo@bomo.nu

Huvudman
styrelsen@bomo.nu

Hemsida:
www.bomo.nulänk till annan webbplats

Besöksadress:
Segersjövägen 29 (ingång baksidan)
147 61 Uttran

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2020
Barn & utbildning