Filmutveckling

bioduk

Foto: Xenter Botkyrka

Botkyrka kommun arbetar aktivt för att stärka Botkyrkabornas och andra aktörers möjligheter att förverkliga sina egna idéer och initiativ i Botkyrka. Genom detta kan vi också bidra till att öka mångfalden av berättare och berättelser inom olika medier i Sverige.

Att erbjuda film- och medieverksamheter för barn, unga och unga vuxna är en priorierad uppgift. Det är främst genom dess verksamheter som kommunen verkar.

  • ​​Botkyrka Kulturskola erbjuder kurser inom film och medier och arrangerar en årlig lokal filmfestival.
  • Kommunen har ett långsiktigt samarbete med föreningen Fanzingo som har sitt säte i Alby. Fanzingo som erbjuder unga Botkyrkabor möjligheter att prova på att skapa själva och utveckla sig inom film, tv, radio och andra medier.
  • Vi har ett långsiktigt samarbete med Stockholms läns landsting/Film Stockholm kring FIlmbasen. Detta är en regional mötesplats för unga filmare som erbjuder stöd till kort- och dokumentärfim och utveckling av långfimsprojekt.
  • Vi är grundare av och medlemmar i Filmregion Stockholm-Mälardalen. Ett regionalt produktionscentrum som investerar professionell film- och tv-produktion och utvecklar regionens miljöer för film och tv.
Kontakt
Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 april 2017
Bibliotek & kultur