Stöd till filmprojekt

Person som använder en dator

Här får du generell information om Botkyrka kommuns stöd till film- och medieverksamhet.

Eventuella projektstöd för film- och medieverksamhet som är utlysta för närvarande hittar du i vänsterspalten.

Kommunen främjar film och medier ​

Botkyrka kommun stödjer på olika sätt film- och medieverksamhet som bidrar till att utveckla kulturen, kreativiteten, lärandet och företagandet i Botkyrka. Kommunen driver även själv utbildningar på film- och medieområdet via Xenter Botkyrka samt främjar utveckling av film- och mediverksamheter i Alby via Upplev Botkyrka AB/Subtopia. Vi möjliggör även inspelning av film i Botkyrka genom stöd till att hitta inspelningsplatser, hantera tillstånd och i övrigt underlätta filmproduktion i kommunen.

Långsiktiga överenskommelser

Nedan organisationer har långsiktiga överenskommelser med Botkyrka kommun kring film- och medieverksamhet som på olika sätt utvecklar Botkyrka och regionen:

  • Föreningen Fanzingo - erbjuder verksamhet för unga berättare i olika mediegenrer. Fanzingo har sitt säte i Subtopia.
  • Filmbasen - erbjuder stöd till unga filmtalanger i Stockholms län. Samarbetsprojekt tillsammans med Stockholms läns landsting/Film Stockholm. Filmbasen har sitt säte i Subtopia.
  • Filmregion Stockholm Mälardalen - stimulerar den professionella audiovisuella produktionen, främst långfilm, i regionen. Samarbetsorganisation mellan kommuner, landsting/regionförbund och företag i och utanför filmbranschen.

Projektstöd

Botkyrka kommun utlyser ibland särskilda stöd riktade mot film- och medieverksamhet. I regel är stöden riktade mot målgruppen barn och unga och utlyses av kultur- och fritidsförvaltningen. Kommunen tillhandahåller även Kreativa fonden Botkyrka som vänder sig till nyskapande projekt, inom bland annat film och kultur, som ska förverkligas i Botkyrka.

Kommunen ger ej egna stöd till filmproduktion

Kommunen har på egen hand i regel ej möjlighet att tilldela ekonomiska stöd till filmproduktion. Förfrågningar om sådant stöd hänvisas till Fanzingo, Filmbasen eller Filmregionen beroende av projekt.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 april 2017
Bibliotek & kultur