• Störningsinformation: Vattenavstängning i Grödinge Läs mer

Kultur är en självklar del i ungas växande

Botkyrkas kulturella allemansrätt bild

Konst, kultur och språk är livsviktigt och en grundläggande rättighet. Om detta kan man läsa i FN:s barnkonvention. Kultur kan vara avgörande för barns och ungas utveckling och förändrar de ungas möjligheter att ta plats i världen.

Den konstnärliga upplevelsen och skapandet stimulerar hjärnan, frigör tanken, får oss att se nya möjligheter. Konsten ger oss redskap att synliggöra våra tankar inför omvärlden, den ger oss en chans att bli tagna på allvar.

BOTKYRKAS KULTURELLA ALLEMANSRÄTT ger alla barn och unga ett rikt och varierat kulturprogram av hög konstnärlig och pedagogisk kvalitet i sin vardag. Här ryms kulturella upplevelser och eget skapande, ofta med en tematik som anknyter till skolans eller förskolans arbete.

I den del som kallas Kulturgaranti inom Botkyrkas kulturella allemansrätt garanteras varje elev plats, och gör det till en rättighet för alla. Med Kulturgarantin är tanken att det ska vara lätt att integrera kulturupplevelsen i den ordinarie undervisningen. Lärare planerar och bokar det program som är speciellt utvalt för varje läsår. Tanken är att det ska vara lätt för skolan att integrera kulturupplevelser i den ordinarie undervisningen, i vardagen och på så vis utjämna skillnader i barns tillgång till kultur.

Programmet planeras och arrangeras av kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med utbildningsförvaltningen, Botkyrkas unga kulturagenter och flera olika kulturaktörer. Programmet är kostnadsfritt för alla skolor och förskolor i Botkyrka.

Alla Botkyrkas skolor och förskolor bokar utan kostnad på: www.bokakultur.botkyrka.selänk till annan webbplats (länk nedan).

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2017
Bibliotek & kultur